arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Publikationssamordnare till Ledningsstridsskolan (LedSS)

 • Yrkesroll

  Korrekturläsare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 mars

 • Sök jobbet senast

  10 april

Om jobbet

Ledningsregementet söker civil medarbetare som Publikationssamordnare med placering vid Ledningsstrisskolan (LedSS).

LedSS är en försvarsmaktsgemensam skola vars huvudsakliga uppgifter är att utbilda och träna staber/officerare från hela försvarsmakten avseende ledning och stöd till ledning av militära operationer samt utveckla och implementera materiel och metoder för ledning på operativ och högre taktisk nivå. Utveckling sker främst inom områdena samband och informationssystem, ledningsmetoder samt telekrig.

Befattningen publikationssamordnare innebär främst att under Högkvarteret samordna publikationstjänsten inom LedSS ansvarsområde genom att:
 •  Upprätta och vidmakthålla en publikationsplan.
 •  Arbetsleda publikationshandläggare.
 •  Budgetera för publikationsverksamheten och genomföra regelbunden resultatrapportering.
 •  Utbilda och stödja redaktörer i publikationsarbetet.
 •  Samverka med Högkvarteret och övriga stridskrafter.
 •  Utgöra regementets kontaktperson i publikationsfrågor.
Befattningen innebär även att stödja LedSS med lösande av andra uppgifter.

Formella kunskapskrav:

• Svenskt medborgarskap.
 •  Genomförd och godkänd FM säkerhetsprövning (genomförs vid uttagningstester) samt genomförd och godkänd registerkontroll.
 •  Körkort B.

Önskvärda kvalifikationer

• Anställd inom Försvarsmakten.
 •  Mycket god förmåga i svenska.
 •  Erfarenhet av administrativ verksamhet.
 •  God presentationsförmåga i såväl större som mindre sammanhang.

Meriterande kvalifikationer för befattningen är:

• Kunskap och erfarenhet av publikationsverksamhet.
 •  Erfarenhet av grafiskt designarbete.
 •  Genomgången militär grundutbildning.
 •  God förmåga i engelska.

Personliga egenskaper:

Du förutsätts kunna samarbeta, leda och samordna arbetet med andra, samt arbeta under eget ansvar. Du ska vara analytisk med en helhetsförståelse som är lika viktig som din förståelse för detaljers påverkan på slutresultatet.

Dina personliga egenskaper gör att du kan utvecklas till en auktoritet inom publikationsområdet. Därmed utgör du ett stöd till alla som arbetar med försvarsmaktspublikationer.

Som medarbetare är du också ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund.

Anställningstyp:

Civil tillsvidareanställning med arbetsort Enköping. 40 timmars arbetsvecka och flextidsavtal, individuell lönesättning tillämpas. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Arbete utanför kontorstid förekommer och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet. Beredskap förekommer och du bör vara beredd på återkommande tjänsteresor, både nationellt och internationellt.

Övrigt:

Urval av sökande genomförs lokalt vid LedSS. Vid behov kallas sökande till kompletterande intervjuer.

Tillträde:

Efter överenskommelse.

Kontaktpersoner:

Förfrågningar om befattningen kan göras till LedSS publikationssamordnare Hanna Torneheim, avdelningschefen Henrik Malm eller skolchefen Fredrik Pettersson.

Lokala fackliga kontaktpersoner:

OFR/O  Magnus Johansson
OFR/S  Inge Bäcklin
SACO-S Carl-Johan Pettersson
SEKO   Eric Todic

Samtliga nås via växeln 0171-15 70 00.

Din intresseanmälan med ett personligt brev där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser ska, tillsammans med ditt CV, vara registrerad via FM hemsida senast 2020-04-10.

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat