arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektledare med kompetens inom området nationella minoriteter

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  5 juli

Om jobbet

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram stöd och genomföra insatser för att öka kunskapen om de nationella minoriteternas rättigheter och de nationella minoritetsspråken hos beslutsfattare och medarbetare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi söker med anledning av detta en projektledare som ska ansvara för det delprojekt som syftar till att genomföra kompetenshöjande insatser riktade till hälso-och sjukvården och socialtjänsten.

Tjänsten är placerad på enheten för kunskapstillämpning, som ingår i avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten. Enheten har bland annat ansvar för att utveckla och förvalta metoder och arbetssätt för att stödja implementeringen av bästa tillgängliga kunskap inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, med fokus på att göra största nytta för våra målgrupper och bidra till en jämlik vård och omsorg.

Som projektledare kommer du ingå i uppdragets projektgrupp och förväntas särskilt bidra med din sakkompetens inom området nationella minoriteter. Vidare kommer du ansvara för planering och genomförande av kompetenshöjande insatser under hösten 2022 och våren 2023 riktade mot hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Du kan även komma att bistå i ett av enhetens andra regeringsuppdrag, som att ta fram en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens. Du kommer att samverka både internt och externt med bl.a. företrädare för de nationella minoriteterna, beslutsfattare och professioner inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I rollen ingår också kontinuerlig omvärldsbevakning inom området. 

Vi söker dig som har

 • studerat på högskolenivå inom relevant område, till exempel folkhälsovetenskap, offentlig rätt, etnologi eller mänskliga rättigheter
 • flerårig erfarenhet av arbete på statlig myndighet
 • sakkunskap inom området nationella minoriteter
 • flerårig erfarenhet av projektledning
 • god kommunikativ förmåga
 • erfarenhet av att planera och genomföra till exempel webbinarium, workshops och panelsamtal
 • erfarenhet av att ha arbetat med målgrupps- och behovsanalyser inför val av utbildnings- eller kommunikationsinsats
 • erfarenhet av att samverka med företrädare för de nationella minoriteterna, samt myndigheter och organisationer på lokal, regional eller nationell nivå
 • goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är strukturerad, har ett helhetstänk samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet innebär en bredd av arbetsuppgifter så du behöver vara både analytisk och en driven problemlösare. I det här uppdraget är det centralt med egenskaper som god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har

 • kunskap om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens förutsättningar och behov
 • kunskap om evidensbaserad praktik
 • erfarenhet av arbete med e-learning och andra former av pedagogiska stöd.

Anställningsinformation


Detta är en allmän visstidsställning till och med 2023-06-20. Eventuellt kan möjlighet till förlängning bli aktuell. Din tjänstetitel blir utredare.

Välkommen med din ansökan senast 2022-07-05. I ditt personliga brev ber vi dig beskriva dina erfarenheter som matchar den bakgrund och kompetens vi efterfrågar. Ange diarienummer 2.6.1-21692/2022.

Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och många kunniga kollegor som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag. Bra villkor erbjuds för bland annat friskvård, arbetstid, semester och pension.

Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Anna Kessling. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Mathilda Törnlöf. Fackliga företrädare är Carl-Erik Flodmark för SACO samt Frida Ranft för ST/OFR. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.

God vård och omsorg bygger på kunskap. Därför finns vi. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat