arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektledare med ansvar för förskoleområdet

 • Yrkesroll

  Personalutbildare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 oktober

 • Sök jobbet senast

  9 november

Om jobbet

vid Institutionen för språkdidaktik. Sista ansökningsdag: 2020-11-09.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett nationellt resurs- och kompetenscentrum för andraspråksutveckling och för nyanländas och andra flerspråkiga elevers lärande inom alla skolformer. NC är förlagt till Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik. Enligt den förordning som styr verksamheten syftar den till förbättrade förutsättningar för flerspråkiga barns, ungdomars och vuxnas språk- och kunskapsutveckling. NC utgör härvidlag en länk mellan forskning, myndigheter, skola och offentlighet.

Läs mer om verksamheten på www.andrasprak.su.se.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en person som ska arbeta på NC med uppgifter som omfattar självständigt planerande, genomförande och uppföljning av insatser kring flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling, t.ex. kompetensutvecklingsinsatser för verksamma pedagoger och förskolerektorer, nätverksträffar, seminarier och konferenser.

Arbetet innebär ansvar för omvärldsbevakning inom ansvarsområdet samt att i sociala medier och andra sammanhang belysa viktiga frågor, informera och argumentera muntligt och skriftligt. Utöver detta ingår i arbetet att svara på förfrågningar från och delta i möten med skolverksamma och myndigheter såsom Skolverket och departement samt kontakter med media. Anställningen innebär ett nära samarbete med medarbetare som har ansvar för grundskolan.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har
 • Förskollärarexamen.
 • Minst fem års erfarenhet av arbete i flerspråkiga förskoleverksamheter.
 • Erfarenhet av att utforma, leda och utvärdera kompetenshöjande insatser för arbete i team och för kollegialt lärande inom förskola särskilt vad gäller områdena språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och flerspråkighet.
 • God kännedom om forskning inom förskoleområdet och om förskoleverksamheters utmaningar.
 • Dokumenterat god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift i olika sammanhang.

Meriterande kvalifikationer

 • God kunskap om och vana av systematiskt kvalitetsarbete inom förskola.
 • Insatt i utbildningspolitisk debatt.
 • Högskolepoäng i svenska som andraspråk.
 • Goda kunskaper om och erfarenhet av användning av digitala redskap för lärande.
 • Studier på magister-/masternivå med relevans för ansvarsområdet.
 • God förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift.
Förutom den förmåga och lämplighet som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl, läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl god förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid men enligt överenskommelse kan även deltid komma ifråga. Anställningen gäller tills vidare med 6 månaders provanställning. Tillträde snarast. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av Sofia Engman, föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk sofia.engman@andrasprak.su.se, tfn 070-180 70 08 eller av prefekt Anna Chryssafis, anna.chryssafis@isd.su.se, 08-1207 6787.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Personalutbildare

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat