arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektledare luftkvalitet

 • Yrkesroll

  Meteorolog

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-09-30.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 190 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Som en del av verksamheten driver ACES bland annat det svenska Referenslaboratoriet för luftkvalitet. Referenslaboratoriet är en nationell stödfunktion till landets kommuner för att säkerställa att Sverige uppfyller nationella och europeiska kvalitetskrav inom landets luftkvalitetsmätningar. ACES driver Referenslaboratoriet på uppdrag av Naturvårdsverket. Verksamheten söker nu en tillsvidareanställd projektledare.

Arbetsuppgifter

Som projektledare på ACES kommer du ha ansvaret för projekt kopplat till luftkvalitet. Utöver att säkerställa att mål och leveranser uppnås innebär tjänsten också både budgetansvar samt att leda och fördela arbete mellan projektets medarbetare. Som projektledare kommer du behöva kunna lösa både operativa frågor i verksamhetens dagliga arbete men också säkerställa att långsiktiga mål och ambitioner nås.
 • Ansvara för den dagliga driften av det nationella Referenslaboratoriet. Arbetet är framförallt kopplat till mätningar av kväveoxider, ozon och partiklar.
 • Säkerställa att de kvalitetsmål som Referenslaboratoriet har uppnås, detta inkluderar en ISO 17025 ackreditering för delar av verksamheten.
 • Vägleda kommuner, instrumenttillverkare, konsulter eller andra myndigheter i hur man bedriver mätningar av luftkvalitet.
 • Granskning och utvärdering av mätdata från både egna och andra svenska luftkvalitetsmätningar.
 • Tillsammans med Referenslaboratoriets övriga personal planera och utföra kalibreringar och service av instrument och utrustning för att säkerställa reproducerbarhet, kvalitet och spårbarhet för svenska luftkvalitetsmätningar.

Kvalifikationer

Som projektledare behöver du vara en slipad problemlösare, företrädesvis med teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund. Om du har högskoleutbildning i meteorologi eller atmosfärsvetenskap kommer detta vara en fördel. Det är också en fördel om du har praktisk erfarenhet av mätningar och analys av luftföroreningar. Du bör ha kunskap om grundläggande statistiska beräkningsmetoder och mycket goda kunskaper i Excel. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper. Du är en prestigelös, ansvarsfull lagspelare med god förmåga att strukturera och organisera arbetet. Du är van vid att prioritera och hålla överblick samt levererar konkreta lösningar på komplexa uppgifter. Sinne för noggrannhet är viktigt då du kommer jobba både med egna och andras luftkvalitetsmätningar i en verksamhet som kräver höga kvalitet. Arbetsuppgifterna kräver också hög social kompetens då huvudsyftet med verksamheten är att samverka med landets kommuner, Naturvårdsverket och andra svenska och europiska aktörer inom luftkvalitetsområdet. Resor både i och utanför Sverige kommer vara aktuellt.

Referenslaboratoriet är en liten verksamhet och det finns stort utrymme för kreativitet och personlig utveckling. Vill du därför ha möjlighet att påverka och utveckla den verksamhet du jobbar i är detta en roll för dig.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av Alexander Håkansson, tfn 08-674 7648, alexander.hakansson@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Meteorolog

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat