arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektledare för utveckling av Kulturrådets bidragsverksamhet

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 april

 • Sök jobbet senast

  18 april

Om jobbet

Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/">http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kulturrådet

söker

Projektledare för utveckling av Kulturrådets bidragsverksamhet
Du kommer att ingå i staben där vi arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra myndighetsövergripande processer. I staben ingår vår verksamhetsstrateg, verksamhetscontroller, chefsjurist, internrevisor samt GD-sekreterare.

Bakgrund

Som ett led i vårt utvecklingsarbete ska Kulturrådet göra en översyn av delar av myndighetens bidragsgivning. I översynen ingår myndighetens statsbidrag bland annat till områdena scenkonst, musik, bild- och formkonst, litteratur- och läsfrämjande. Bidrag fördelas både till konstnärligt utövande grupper, till arrangörer och konstnärliga produktionsplatser, för utgivning av musik, litteratur och kulturtidskrifter och till medlemsorganisationer och nätverk. För närvarande har vi ett femtiotal olika bidragsformer.

Syftet med översynen är att säkerställa att de bidragsformer vi har är rätt verktyg för att uppfylla myndighetens uppdrag och för att nå uppsatta mål. Vi vill säkerställa att bidragsformerna passar konst- och kulturområdets behov, inte minst under den tid som följer efter Coronapandemin. Kulturlivets behov av bidrag ska även analyseras utifrån den finansiering som kan fås från andra offentliga aktörer.

I utvecklingsarbetet ingår att undersöka hur vårt arbete kan förbättras inom ramen för de förordningar för statsbidrag som vi idag har att arbeta efter. Bidragens utformning, villkoren som ställs för att kunna söka bidrag, antalet bidragstyper och antalet ansökningstillfällen per år är sådant som omfattas av översynen. Det ingår också att ta fram förslag till förändringar av förordningar och andra regelverk som eventuellt kan behövas. Inom ramen för utvecklingsarbetet ingår också att jämföra vår modell för bidragsgivning med andra bidragsgivande aktörer såväl nationellt som internationellt.

Bidragsgivningen på Kulturrådet inom de områden som ingår i översynen handläggs idag av ett 25-tal medarbetare, fördelade på två olika enheter, vilka kommer att delta i arbetet med översynen. Även Kulturrådets utredare, administratörer och kollegorna inom staben kommer att delta i utvecklingsarbetet.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara projektledare för den översyn av myndighetens bidragsgivning och den utvecklingsprocess som nu ska påbörjas. Som projektledare ska du ta fram en genomförandeplan för arbetet, leda och hålla ihop processen, samordna det praktiska arbetet och vara den som arrangerar arbetsseminarier och möten både med myndighetens medarbetare och med externa parter. Du ska även dokumentera arbetet under processen samt sammanställa skriftliga underlag och förslag.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har

- väl dokumenterad erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsprocesser,
- god erfarenhet av kvalificerad projektledning,
- mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt
- akademisk examen som Kulturrådet bedömer är relevant.

Meriter

Det är meriterande om du har

- flerårig erfarenhet av arbete med bidragsgivning inom konst- och kulturområdet inom stat, kommun eller region,
- god kännedom om konst- och kulturområdets infrastruktur, aktörer och om villkoren för att verka inom olika delar av området samt
- kunskap om konst- och kulturlivets finansieringsmodeller.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten och söker dig som

- är lösningsorienterad och kan angripa frågor från ett brett perspektiv,
- är strukturerad och drivande med en förmåga att arbeta metodiskt och att involvera andra medarbetare i arbetsprocessen,
- har god förmåga att planera projekt och håller deadlines,
- har gott omdöme och lätt för att samarbeta och ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

Du får gärna vara intresserad av konst- och kulturpolitiska frågor.

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad på halvtid (50 procent) under ett år med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetet kan bedrivas på distans, men du bör ha möjlighet att utföra delar av arbetet på plats i myndighetens lokaler i Stockholm.

Ytterligare upplysningar

Verksamhetsstrateg Heli Hirsch, tel. 08-519 264 88.

Fackliga företrädare

Johanna Övling (Saco) nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 18 april 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Lön enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid Tidsbegränsad anställning under ett år på halvtid