arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektledare för revidering av Sveriges strategi för oljeskadeskydd

 • Ort

  Karlstad

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 augusti

 • Sök jobbet senast

  5 september

Om jobbet

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande (RO) Avdelningens uppgift är att bidra till att stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser, att följa upp och ge stöd till aktörerna genom tillsyn och vägledning samt utveckla och tillhandahålla utbildningar nationellt och internationellt.

Avdelningen bedriver också olycksförebyggande arbete kopplat till brandskydd, farliga ämnen samt natur- och klimatrelaterade olyckor och verkar för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd. Avdelningen är indelad i fem enheter och två verksamheter.

Enheten för stora olyckor (SO)

Bland enhetens uppgifter ingår stöd och utveckling av räddningstjänst samt samordning och/eller ärendehantering inom ett antal ämnesområden: natur- och klimatrelaterade olyckor, skogsbrand, Seveso och miljöbalksärenden, kärnenergiberedskap samt oljeskadeskydd. Enheten har idag ca 45 medarbetare men kommer att organiseras i mindre enheter från januari 2020.

Vi söker

Projektledare för revidering av Sveriges strategi för oljeskadeskydd; riskbild och handlingsplan (tidsbegränsad anställning)
Samordning av oljeskadeskydd ingår i enhetens uppgifter. Omfattningen är både nationell och internationell. Internationellt deltar huvudsakligen i Östersjösamarbete inom http://www.helcom.fi/ men även i EU-relaterad verksamhet samt nordiska- och bilaterala samarbeten i regionen.

Enheten är sammanhållande för Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) och den aktörsgemensamma nationella strategin för oljeskadeskydd. Inom ramen för strategin finns en nationell riskbild och handlingsplan för oljeskadeskydd som nu är i behov av revidering.

Strategin togs fram 2014, medan handlingsplanen och riskbilden senast reviderades 2016. Sedan dess har bl.a. nya bränsletyper införts som visat sig påverka riskbilden. Även andra förändrade förhållanden har lett till att riskbilden behöver revideras. Riskbilden utgör bl.a. underlag till myndigheters och kommuners risk och sårbarhetsanalyser samt Nationell risk- och förmågebedömning (NRFB).

Den reviderade riskbilden utgör underlag för nästa del av projektet; revidering av nationella handlingsplanen för oljeskadeskydd. Befintliga dokument finns på https://www.msb.se/. Projektet beräknas totalt pågå i 18 månader.

Dina arbetsuppgifter


Din huvudsakliga uppgift är att projektleda det aktörsgemensamma arbetet med revidering av riskbilden och handlingsplanen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med enheten för strategisk analys och deras arbete med scenarioanalys för oljeutsläpp till sjöss som pågår parallellt.

Du deltar även i samordningen av nationellt oljeskadeskydd och bistår med handläggning av inkommande ärenden och uppdrag. Du kommer att ingå i ett mindre team som arbetar med flera parallella processer/projekt samtidigt.

Din kompetensprofil


Du har en akademisk utbildning med inriktning mot naturvetenskap, risk/krishantering, samhällsplanering eller motsvarande. Du har en god förmåga att se storheter och system. Du är en duktig kommunikatör som kan förmedla komplex information kortfattat och tydligt i rapport- och presentationsform.

Du har dokumenterad erfarenhet av samverkan, projektledning och komplexa processer samt god förmåga att planera och organisera projektarbetet i samverkan med andra aktörer. Erfarenhet av arbete med miljörisker eller farliga ämnen är meriterande. 

Du är analytisk, öppen, initiativrik, självständig och har god förmåga att arbeta i grupp och att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska. Tjänsten innebär hög grad av samverkan vilket kräver god samarbetsförmåga . Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.

Anställningsform


Tjänsten är tidsbegränsad i ca 18 månader med placering i Karlstad eller Stockholm. Tjänsteresor ingår i arbetet.

Svenskt medborgarskap


Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta biträdande enhetschef Mette Lindahl Olsson eller samordnare Sonja Dobo på enheten för stora olyckor. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Claes-Håkan Carlsson (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan


ska vara inkommen till MSB senast 5 september 2019, märkt med referensnummer 2019/175. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem. 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.