arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektledare för Mera Tall i Värmland

 • Yrkesroll

  Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juni

 • Sök jobbet senast

  11 juli

Om jobbet

Beskrivning
I Värmlands skog- och viltrika områden är obalansen stor mellan naturligt foder och
hjortdjursstammarnas storlek vilket medför konsekvenser för bland annat skogsbruk, jakt och vilt.

Skogsstyrelsen har tillsammans med flertalet aktörer i skogsbruket och Jägareförbundet startat upp
ett projekt som syftar till att skapa en långsiktigt hållbar balans mellan dessa intressen.
Projektet är 2,5 årigt och tillämpar ett arbetssätt som benämns "Mera tall". Till detta
viktiga och spännande projektet söker vi nu en projektledare.

Arbetsuppgifter

Projektets målsättning är att sprida och förankra arbetssättet "Mera tall" hos älgförvaltningsgrupper,
inom älgskötselområden och inom skogsägarkåren. Viktiga aktiviteter för att nå detta mål är möten,
träffar och utbildningar med jägare, skogsägare och skogsbrukets tjänstemän samt utbildningar i
metoder för lokala inventeringar av spillning och betestryck.

Knutet till projektet kommer det finnas en arbetsgrupp med företrädare för olika intressen. Gruppen kommer vara bollplank till dig som projektledaren samt bistå med tips på kontaktvägar, med mera. Projektledaren svarar för att följa upp projektets resultat och rapportera dessa till bland annat projektets styrgrupp. Styrgruppen består av representanter för skogsbruk, jägare samt myndigheter.

Som projektledare kommer du vara aktiv i hela Värmland, Arbetet förutsätter att du kan arbeta kvällar och helgdagar då det krävs.

Kvalifikationer

Skoglig högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet är ett krav. Det är meriterande om du har
projektledarerfarenhet, kunskaper om jakt och viltförvaltning samt ett etablerat nätverk inom skog
och/eller jakt i Värmland.

Du är som person kommunikativ och har fallenhet för att genom dialog och samverkan få företrädare för olika intressen att dela bilder och arbeta för gemensamma målsättningar.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att göra ett bra jobb och trivas hos oss är det
viktigt att du har en positiv människosyn är nyfiken på och respektfull inför andras kunskaper och
erfarenheter. Vi letar efter en person som har stor egen drivkraft, är uthållig, initiativrik och
ansvarstagande.

B-körkort är ett krav

Villkor

- Tillsvidareanställning 100%, med grundanställning som skogskonsulent.
- Vi tillämpar provanställning individuell lönesättning och förtroendearbetstid.
- Stationering och tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar lämnas av distriktschef Bengt Danielsson, tel.054-555 705 samt skogskonsulent Linda
Jakobsson tel. 0570-475 82.

Fr.o.m. 21 juni går Bengt på semester men kan nås via mejl bengt.danielsson@skogsstyrelsen.se

Om Skogsstyrelsen


Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i de statliga värderingarna och våra värdeord är objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet samt effektivitet och service.

Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning