arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektledare för Mera tall i Sörmland och Örebro län

 • Yrkesroll

  Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Beskrivning
I Södermanlands och Örebros skog- och viltrika områden är obalansen stor mellan naturligt foder och hjortdjursstammarnas storlek vilket medför konsekvenser för bland annat skogsbruk, jakt och vilt.

Skogsstyrelsen startade 2018 tillsammans med flertalet aktörer i skogsbruket, Jägarorganisationerna och Länsstyrelser upp ett projekt som syftar till att skapa en långsiktigt hållbar balans mellan dessa intressen.

Projektet är treårigt och tillämpar ett arbetssätt som benämns "Mera tall". Nu har vår projektledare gått vidare till andra uppgifter och vi söker en efterträdare till detta viktiga och spännande projekt. 

Arbetsuppgifter

Projektets målsättning är att sprida och förankra arbetssättet "Mera tall" hos älgförvaltningsgrupper, inom älgskötselområden och inom skogsägarkåren. Viktiga aktiviteter för att nå detta mål är möten, träffar och utbildningar med  jägare, skogsägare och skogsbrukets tjänstemän samt utbildningar i metoder för lokala inventeringar av spillning och betestryck. Som en effekt av pågående Coronapandemi har det blivit viktigt att också finna nya kanaler för att möta målgrupperna.

Knutet till projektet finns en arbetsgrupp med företrädare för olika intressen. Gruppen är bollplank till dig som projektledaren samt bistår med tips på kontaktvägar, med mera.

Projektledaren svarar för att följa upp projektets resultat och rapportera dessa till bland annat projektets styrgrupp. Styrgruppen består av representanter för skogsbruk, jägare samt myndigheter.

Som projektledare kommer du vara aktiv i hela Sörmlands och Örebros län, vilket innebär att du behöver övernatta på annan ort ibland. Arbetet förutsätter också att du kan arbeta kvällar och helgdagar då det krävs.

Kvalifikationer

Skoglig högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet är ett krav. Det är meriterande om du har projektledarerfarenhet, kunskaper om jakt och viltförvaltning samt ett etablerat nätverk inom skog och/eller jakt i Sörmlands och Örebro län.

Du är som person kommunikativ och har fallenhet för att genom dialog och samverkan få företrädare för olika intressen att dela bilder och arbeta för gemensamma målsättningar. Du är också van att arbeta via digitala kanaler.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att göra ett bra jobb och trivas hos oss är det viktigt att du har en positiv människosyn är nyfiken på och respektfull inför andras kunskaper och erfarenheter. Vi letar efter en person som har stor egen drivkraft, är uthållig, initiativrik och ansvarstagande.

B-körkort är ett krav.

Villkor

- Visstidsanställning med tillträde omgående dock längst till och med 2021-12-31.
- Omfattning 100%
- Vi tillämpar individuell lönesättning och förtroendearbetstid.
- Stationering enligt överenskommelse

Upplysningar lämnas av distriktschef Anna-Lena Lindström, tel. 0581-836 76.

Om Skogsstyrelsen


Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i de statliga värderingarna och våra värdeord är objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet samt effektivitet och service.

Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning