arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektledare för bildandet av nationalpark Bästeträsk

 • Ort

  Gotland

 • Yrkesroll

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 maj

 • Sök jobbet senast

  18 juni

Om jobbet

Länsstyrelsen i Gotlands län söker

Regional projektledare för bildandet av nationalpark Bästeträsk på Gotland

Länsstyrelsen arbetar på regeringens uppdrag och verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Vår breda verksamhet omfattar miljö-, natur-, kulturmiljö-, näringslivs-, samhällsbyggnads- och landsbygdsfrågor. I dialog med andra aktörer samordnar vi olika intressen och främjar en hållbar utveckling av Gotland.

Sveriges nationalparker skyddar och tillgängliggör landets mest värdefulla och sevärda natur. Bästeträsk på Gotland är ett unikt område med höga naturvärden i ett levande kulturlandskap. Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen och Region Gotland har på Naturvårdsverkets förfrågan ställt sig bakom att gå vidare med arbetet att skydda området som nationalpark.

En projektledare utses på Naturvårdsverket och en biträdande, regional, projektledare på länsstyrelsen. Projektledarna ansvarar för att driva och genomföra projektet med stöd av en eller flera arbetsgrupper. På Naturvårdsverkets uppdrag söker Länsstyrelsen nu en regional projektledare för bildandet av nationalpark Bästeträsk.

Arbetet är i det här skedet en tidsbegränsad heltidstjänst från 1 september till 31 augusti 2020 med möjlighet till förlängning. Att bilda en nationalpark är en flerårig process och målsättningen är att ha en kontinuitet och långsiktighet i arbetet. Beroende på finansiering framöver finns därför möjlighet att förlänga tjänsten.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer att arbeta med bildande av nationalparken. Arbetet ska utgå från tidigare framtagna förstudier i området och Naturvårdsverkets riktlinjer för bildande av nationalparker. Bland de första arbetsuppgifterna som ingår i tjänsten är framtagande av projektplan och etablering av en regional samverkansgrupp.

Arbetet ska ske i dialog med lokalbefolkning, näringsliv, markägare och organisationer. Du kommer i ditt uppdrag att samarbeta nära Region Gotland och andra berörda myndigheter. Du kommer tillsammans med en kommunikatör att ansvara för att skriva nyhetsbrev och löpande lägga ut information på hemsidan. På naturvårdsenheten kommer det att finnas en utpekat ansvarig person som bistår i frågor kring områdesskydd samt friluftsliv.
Du kommer att ingå i naturvårdsenheten med ca 25 personer som arbetar med bl.a. prövning och tillsyn samt skydd och förvaltning av värdefull natur men ha ett brett samarbete med andra enheter som berörs, t.ex. folkhälsa, tillväxt och kulturmiljö

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning inom miljövetenskap, biologi, skogsvetenskap eller liknande. Utbildning och/eller erfarenhet av miljökommunikation med inriktning på samverkan, friluftsliv och folkhälsoaspekter som utvecklingsfaktor i skyddad natur är meriterande. Du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med delaktighet i möten och processer kring naturvårdsfrågor, som exempelvis olika typer av markanvändning. Du ska tidigare ha arbetat som projektledare och du kan processerna kring områdesskydd och har kunskap om betydelsen av skyddade områden.
Du bör ha stor förståelse och lyhördhet kring den växande besöksnäringens intresse av attraktiva besöksmål med nya upplevelser där olika intressen möts och som potential för att skapa nya arbetstillfällen. Du bör kunna hantera målkonflikter i området mellan företagsintressen och allmänna intressen.

Det är även meriterande om du arbetat med webb, liksom erfarenheter av att skapa skikt i Gis. Det är ett plus om du har erfarenhet att arbeta med metodiken OpenStandards för naturvård.

Du har vana av att leverera goda skriftliga resultat inom utsatt tid.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper och letar efter en medarbetare som har lätt för att samarbeta och som har mycket god förmåga att lyssna och ta till dig synpunkter och kunskap från markägare och andra aktörer. Det är också viktigt att du är bra på att planera och prioritera samt har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska.

Länsstyrelsen på Gotland erbjuder en trivsam arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter. För att arbeta hos oss ska du dela Länsstyrelsens värderingar om människors lika värde.

Vi strävar mot en flexibel organisation med syfte att kunna hantera nya uppdrag eller inriktningar från nationell nivå. Därför kan dina arbetsuppgifter komma att ändras utifrån nya behov.

Körkort för personbil är ett krav.

ÖVRIGT

Observera att tillsättning sker under förutsättning att aviserade medel avsätts för anställningen.

Inför rekryteringsarbetet har Länsstyrelsen i Gotlands län tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner

Anna-Lena Fritz

010-223 92 23


Cecilia Nygren

010-223 92 75