arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektkoordinator sökes till forskningsprogrammet ParentsCan

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 december

 • Sök jobbet senast

  21 januari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (https://www.u-care.uu.se/). Inom U-CARE är vi experter på att tillsammans med de forskningen berör utveckla, testa och utvärdera psykologiska e-hälsa interventioner för människor med kroppslig sjukdom och deras anhöriga. Vi har ett flertal internationella samarbeten och vår breda kompetens inom vetenskaplig metod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Vi har utvecklat en internetbaserad forsknings- och behandlingsplattform, U-CARE-portalen (Portalen), för att leverera internetadministrerade interventioner (t.ex. psykologiskt stöd och behandling) och stödja forskningsprocedurer såsom informerat samtycke, randomisering och insamling av data. Ett flertal ’feasibility’ studier, pilot studier och kontrollerade studier med ansvariga forskare inom U-CARE och forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa samt andra forskargrupper genomförs på Portalen.

En andel av de föräldrar vars barn behandlats mot cancer mår känslomässigt dåligt många år efter att barnets behandling avslutats. Det övergripande målet med forskningsprogrammet ParentsCan är att öka tillgången till psykologiskt stöd för föräldrar vars barn behandlats mot cancer och därigenom förbättra föräldrarnas mentala hälsa. Stöd ges genom EJDeR, ett självhjälpsprogram med behandlarstöd som levereras via nätet och är utvecklat för mammor respektive pappor som upplever oro och nedstämdhet relaterat till deras barns tidigare cancersjukdom. Vi har utvecklat programmet tillsammans med föräldrar vars barn behandlats mot cancer. Den person vi söker ska arbeta med två studier i vilka EJDeR ska utvärderas gällande klinisk nytta och kostnadseffektivitet, i första steget i en pilot randomiserad kontrollerad studie (pilot RCT) Studie 1) och därefter i en definitiv RCT med processutvärdering (Studie 2).

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter


- ansvara för att planera, starta och genomföra studier och tillse att tidsplanen följs med hög kvalitet och inom budget
- ansvara för att utveckla relevanta dokument såsom studieprotokoll, studieplaner, ansökningar om etikprövningar, informations- och samtyckes material och tillse att dessa hanteras och lagras i enlighet med svensk lagstiftning och godkännanden från Etikprövningsmyndigheten
- tillse att studier genomförs i enlighet med svensk lagstiftning
- monitorera rekrytering och retention samt följsamhet till studieprotokoll och att data insamlas, hanteras och lagras och analyseras i enlighet med svensk lagstiftning och på så vis att största möjliga vetenskapliga kvalitet uppnås
- samarbeta med behandlare, forskare och systemutvecklare i vår forskargrupp samt föräldrar till barn som behandlats för cancer
- bidra till samarbete inom vår forskargrupp t.ex. vad gäller att utveckla och förbättra forskningsprocedurer
- andra arbetsuppgifter kan tillkomma

Kvalifikationskrav

Den person vi söker ska ha en masterutbildning inom hälsovetenskap eller näraliggande område, dokumenterad erfarenhet inom nedan nämnda arbetsuppgifter, kunskap på avancerad nivå om klinisk forskning inklusive relevanta metoder såsom pilot studier och randomiserade kontrollerade studier och att involvera de forskningen berör i hela forskningsprocessen, metodik för kliniska prövningar, samt utmärkt förmåga att kommunicera muntligen och skriftligen på det engelska och svenska språket.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- forskarutbildning inom hälsovetenskap eller näraliggande område
- erfarenhet av att självständigt leda kliniska studier d.v.s. planera, starta, genomföra och rapportera resultat från dessa studier
- erfarenhet av att arbeta med en klinisk forskningsorganisation
- erfarenhet av e-hälso forskning
- utmärkt förmåga att kommunicera, organisera, lösa problem och se detaljer
- utmärkt förmåga att sköta ett flertal uppgifter parallellt och att emellanåt handskas med hög arbetsbelastning
- stort intresse för forskning
- stark motivation att genomföra uppgifter till högsta möjliga kvalitet

Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla följande:

- ditt Curriculum Vitae
- kopior av dina betyg
- din avhandling
- personligt brev (max två sidor)
- fullständig publikationslista, inklusive URL/DOI för respektive publikation
- kontaktinformation till minst två referenspersoner

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 2 år. Omfattningen är 100%. Tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledare, ansvarig forskare, professor Louise von Essen, louise-von.essen@kbh.uu.se, 070 425 07 14.

Välkommen med din ansökan senast den 21 Januari 2022, UFV-PA 2021/4982.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 20220301 Visstidsanställning