arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektforskare till Svensk Parasport Akademi

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 augusti

 • Sök jobbet senast

  25 september

Om jobbet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är en högskola i utveckling. GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.

Projektbeskrivning

Gymnastik och idrottshögskolan, GIH, har erhållit ett projektanslag för att studera hur neuromuskuloskeletal funktionsnedsättning påverkar möjligheterna till aktiviteter i dagliga livet, fysisk aktivitet på fritiden och inom idrott. Detta fyraåriga projekt syftar till att öka förståelsen om hur ergonomi, ortopedtekniska hjälpmedel och idrottsutrustning påverkar funktionsförmågan hos vardagsaktiva och idrottsaktiva personer som använder rullstol. Projektet genomförs i samverkan med svenska företag, organisationer inom rehabilitering och idrott samt nationella och internationella universitet och högskolor. Kunskapen från projektet bör generera information om hur tillverkare, terapeuter, ortopedingenjörer/tekniker, tränare med flera kan optimera interaktionen mellan person och utrustning, hur belastningen på skuldra och axelled kan minimeras för att minska risken för överbelastningsskador samt hur belastningen under sätet kan minimeras för att minska risken för trycksår. Målet är att resultatet från detta tvärvetenskapliga projekt ska integreras inom en rad olika verksamheter, ge ny grundläggande kunskap som integreras i GIH:s utbildningsprogram samt lägga grunden för ett forskningsramverk för parasport och fysisk aktivitet i ett (inter-)nationellt samarbete.

Arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår att planera, utveckla mätmetoder och analysmetoder samt genomföra mätningar av arm och bålfunktion hos personer med neuromuskuloskeletal funktionsnedsättning. Mätningar genomförs med kliniska mätinstrument samt med avancerad biomekanisk utrustning under specifika arm och bålrörelser samt under mer komplexa rörelser genomförda i rullstol. I arbetsuppgifterna ingår också att skriva forskningsanslag, etikansökningar, samt handleda master- och PhD-studenter vid genomförandet av datainsamlingar. Du kommer självständigt arbeta med utveckling av studieidéer inom ramen för projektet, analysera data samt författa vetenskapliga artiklar och presentera resultat på vetenskapliga konferenser samt populärvetenskapliga sammankomster. I ditt arbete ingår också att ha ett nära samarbete och kontinuerligt underhålla kontakterna med samverkanspartners, samt med nationella och internationella universitet och högskolor. I ditt arbete ingår också att skapa goda forskningsrutiner i projektet rörande t.ex. forskningsdokumentation och ansvara för administrativa göromål relaterat till forskning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:
 • Avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap, rehabilitering, medicin, teknologi eller motsvarande område.
 • Förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
 • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom forskningsfältet (para-)idrott, fysisk aktivitet, biomekanik/ergonomi/teknologi, rehabilitering eller motsvarande. 
 • Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom: förmågan att arbeta i ett multidisciplinärt team, arbeta nationellt och internationellt inom forskning och utveckling, kunna arbeta strukturerat och organiserat.  
 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet från användandet av biomekaniska mätmetoder och analyser, statistiska analyser och implementering av resultat.  
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet från att ha arbetat med organisationer, myndigheter, företag eller motsvarande. 
 • Stor vikt läggs vid goda språkkunskaper i engelska (skrift och tal) samt vetenskapligt skrivande.  
 • Vikt läggs vid att vara engagerad och intresserad av parasport. 
 • Vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av tidigare handledning. 
 • Vikt läggs vid erfarenhet av att skriva forskningsanslag, ansökan till Etikprövningsmyndigheten samt vetenskapliga manuskript. 
Varaktighet/Arbetstid
Anställningarna är två tillsvidareanställningar motsvarade 50 % av heltid med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse men tidigast 1 november 2022.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet, inklusive förteckning över publicerade vetenskapliga artiklar,
 • ett urval av åberopade vetenskapliga artiklar enligt förteckningen ovan (högst 5),
 • förslag på referenspersoner.
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 25 september 2022

 

 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ 50%