arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektforskare till forskningsprojekt om jämställd idrott (70%)

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 oktober

 • Sök jobbet senast

  18 november

Om jobbet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Projektbeskrivning

Gymnastik och idrottshögskolan, GIH, har erhållit ett anslag för att studera vilka normer och värderingar om kön och jämställdhet som präglar de jämställdhetsinsatser som görs i olika idrotter inom ramen för Riksidrottsförbundets Strategi 2025.

Arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår att i samråd med vetenskaplig ledare designa forskningsprojektet samt självständigt genomföra dess olika delar: litteraturstudie, förberedelser för datainsamling, datainsamling och -bearbetning, analys samt rapportering i vetenskaplig publikation. I arbetsuppgifterna ingår även att kontinuerligt upprätthålla kontakten med Riksidrottsförbundets kontaktperson.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:
 • Avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap, genusvetenskap, pedagogik eller motsvarande område.
 • Förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
 • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom forskning om genus och jämställdhet i idrott.
 • Mycket stor vikt fästs vid analytisk förmåga och förmåga till helhetssyn på frågor inom området genus och jämställdhet i idrott.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom självständighet, noggrannhet och kommunikativ förmåga.
 • Vikt läggs vid förmåga att skriftligt kommunicera forskningsresultat.
Varaktighet/Arbetstid
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 9 månader, dock längst till och med den 30 september, 2020. Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast den 1 januari, 2020.

Sysselsättningsgraden motsvarar 70 % av heltid. 

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet, inklusive förteckning över publicerade vetenskapliga artiklar,
 • ett urval av åberopade vetenskapliga artiklar enligt förteckningen ovan (högst 5),
 • förslag på referenspersoner.
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 18 november, 2019.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.