arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektchef Hässleholm - Lund

 • Ort

  Kristianstad

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 mars

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Ansök nu på arbetsgivarens webbplats

via webb

Om jobbet

Med visionen att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt är Trafikverket med och bygger ett tillgängligt Sverige för en hållbar samhällsutveckling. Vi ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet.Nu söker vi projektchef till höghastighetstågbanan mellan Hässleholm - Lund.Höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund är en del av en Ny generation järnväg. Vi planerar för en ca 70 km lång ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 km/h för höghastighetståg och 250 km/h för snabba regionaltåg. Det innebär att du i framtiden, när hela höghastighetsjärnvägen är färdigbyggd, kommer kunna resa mellan Stockholm-Malmö avsevärt mycket fortare än dagens 4 timmar och 25 minuter. Med höghastighetsjärnvägen kommer storstadsregionerna närmare varandra samtidigt som fler kan åka grönt, hållbart och komma fram smidigt och tryggt.Projektchef Hässleholm - Lund

Att vara chef för projekt Hässleholm-Lund är ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt komplext chefsuppdrag med ansvar för att realisera ett av Trafikverkets största infrastrukturprojekt. Du kommer ha leverans- och resultatansvar när du som projektchef leder verksamheten genom alla projektets skeden och mot uppsatta mål och de utmaningar som de för med sig, t.ex. sätter du tillsammans med medarbetare och leverantörer förutsättningarna för den framtida anläggningen i planeringsarbetet och planerar för byggstart 2027-2029.Samverkan med leverantörer är central, eftersom en betydande del av leveranserna kommer att utföras av kontrakterade konsulter och entreprenörer. Men även kontakter och samverkan med andra interna och externa parter, t.ex. berörda kommuner och regioner, är viktiga och omfattande. Projektet har också ett medialt intresse, vilket innebär att du kommer ha kontakt med media.Projektchefen deltar i verksamhetsområde Stora Projekts gemensamma ledningsarbete och rapporterar till verksamhetsområdets chef.Du har verkat i chefs- och ledarroller för komplexa uppdrag i stora företag eller organisationer under flera år och kan visa på resultat påverkat av din prestation. För att lyckas i den här rollen behöver ditt ledarskap vara mångsidigt och du har bland annat som chef lett och utvecklat verksamhet under olika förändringsskeden och genom andra. Erfarenhet från beställarroll, anläggningsbranschen eller stora projekt är ett måste.Din utbildningsbakgrund är en universitets- eller högskoleexamen (180 hp) med inriktning teknik, ekonomi eller samhällsvetenskap, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och goda kunskaper i engelska. B-körkort är ett måste.I den här rollen blir du projekt Hässleholm Lunds främsta företrädare både externt och internt. Vi ser därför att du har mycket god förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer, att kommunicera utifrån mottagarens behov och att skapa engagemang och delaktighet i organisationen. För att vi ska vara framgångsrika i en föränderlig omvärld behöver vi kontinuerligt driva utveckling och ditt ledarskap är av avgörande betydelse för att skapa förutsättningar för det. Du har god strategisk förmåga och kan skapa väl fungerande strukturer för projektets arbete.Som chef är du en viktig företrädare för Trafikverket vilket ställer krav på hög integritet och ett starkt etiskt och moraliskt förhållningssätt. Genom ditt ledarskap är du ett föredöme för organisationen och du agerar alltid så att förtroendet för vår verksamhet upprätthålls.

via webb