arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektassistenter för datainsamling med enkäter VT 23

 • Yrkesroll

  Administrativ assistent

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 13 000 studenter och 700 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk vid Högskolan Väst söker projektassistenter för datainsamling med enkäter VT 23
Institutionen för individ och samhälle består av tre avdelningar: avdelningen för socialtarbete och socialpedagogik, avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi samt avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

På institutionen finns det i tio grundutbildningar, ett påbyggnadsprogram samt kurspaket och fristående kurser inom pedagogik, psykologi, sociologi, engelska, svenska som andraspråk, socialt arbete och utbildningsvetenskap. Institutionens forskning hänger nära samman med de områden som vi utbildar för. 

Arbetsuppgifter:

Matematikmotivation i grundskolans tidiga år – en longitudinell undersökning i sex europeiska länder (MathMot) är ett internationellt forskningsprojekt som undersöker utvecklingen av elevers motivation för matematik i övergången mellan låg- och mellanstadiet. Vi söker nu projektassistenter som vill arbeta med oss i MathMot-projektet.

Som projektassistent i MathMot kommer du att i första hand arbeta med att administrera enkäter till elever i klassrum, planera skolbesök, ha löpande kontakt med lärare och rektorer i de skolor som ingår i projektet och färdigställa material inför datainsamling. Tjänsten innefattar resor och du behöver som projektassistent vara beredd på att resa mellan olika skolor i hela Västra Götalandsregionen antingen med egen bil eller via kollektivtrafik. Resorna ersätts och kan även innebära betald övernattning.

Arbetet innebär också i mindre omfattning att mata in data i statistikprogrammet SPSS.

Om du är aktiv student så kan det finnas finns det möjlighet att skriva sitt examensarbete inom projektet.

Kvalifikationer:

All kommunikation med elever om enkäter och matematiktest kommer att ske på svenska därför ser vi det som viktigt att du som söker har goda språkkunskaper i svenska.

Generellt gällande arbete i forskningsprojekt är noggrannhet en viktig egenskap för att kunna leverera trovärdiga resultat, därför ser vi gärna att du som sökande besitter den egenskapen och vi ser det som meriterande om du arbetslivserfarenhet som kan påvisa din noggrannhet.

Meriterande:

- Vi ser gärna att du är eller har varit student inom lärarutbildningen tex. Grund-, förskole-, yrkes- eller ämneslärarprogrammet, eller närliggande ämnesområden. Men även du som studerar eller har studerat andra inriktningar är välkommen att söka. 
- Tidigare erfarenhet av arbete i liknande forskningsprojekt kopplat till utbildning.
- Erfarenhet av att leda elever i klassrum
- Intresse för forskning
- Körkort

Övrigt:

Arbetet är behovsstyrt, där antal arbetstimmar per månad kommer att variera utifrån behov.

Tillträdesdag sker efter överenskommelse och löper över Vårterminen 2023.

För mer information angående anställningen, kontakta:
Cecilia Thorsen, via e-post: cecilia.thorsen@hv.se.

Rekryteringsprocessen kan komma att innehålla intervjuer, referenstagningar och eventuella arbetsprov.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Om du önskar åberopa ansökningshandlingar som inte kan skickas in digitalt, vänligen kontakta HR representant i listan nedan för mer information.

Sista ansökningsdag är 2022-12-12

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Administratör/Administrativ assistent

Lön

Timlön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Enligt ö.k.. Tillträde: Enligt ö.k. Visstidsanställning till 2023-06-15