arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektassistent till Institutionen för kriminologi

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 januari

 • Sök jobbet senast

  25 januari

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för hälsa och samhälle

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. 


Institutionen för kriminologi

Vid institutionen för kriminologi ges kandidat och mastersprogram i kriminologi samt fristående kurser upp till 90 hp. Programmen är flervetenskapligt grundade utbildningar som bygger på samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Utbildningarna ger möjlighet att utveckla sin förmåga till analys, planering och utvärdering samt att öka förståelse för samverkan mellan olika yrkesgrupper i samhället, särskilt inom områden som kommer i kontakt med kriminologiska problem och frågeställningar.  Vid institutionen finns en avdelning för rättsvetenskap, specialiserad mot välfärdsrätt. Ämnet välfärdsrätt innefattar framförallt den del av offentlig rätt där enskilda har stat och kommun som motpart. Socialtjänsten, socialförsäkringen och hälso- och sjukvården är sådana områden. 
Den forskning som bedrivs vid institutionen har en flervetenskaplig ansats med en tydlig empirisk och teoretisk orientering. Några centrala forskningsområden rör ungdomsbrottslighetens mönster och orsaker, brottslighetens geografiska mönster, utsatthet för brott, riskbedömningar för att predicera och förebygga brott, longitudinella och komparativa studier. Läs mer om institutionen här.

Innehåll och arbetsuppgifter

Vi söker en projektassistent som ska arbeta med datainsamling, kodning och bearbetning av data samt genomföra litteraturöversikt inom ramen för två av institutionens forskningsprojekt. Malmö Individual and Neighbourhood Development Study (MINDS) som är ett longitudinellt forskningsprojekt med syfte att undersöka samspelet mellan individ- och miljöfaktorer för att öka kunskapen om orsakerna till utvecklingen av kriminalitet och andra problem som psykisk ohälsa, utsatthet för brott, otrygghet och missbruk. Mer information om MINDS finns på projektets hemsida. Det andra projektet är en utvärdering av Polisens, Malmöstads gemensamma och kriminalvårdens gemensamma projekt Sluta skjut som bygger den amerikanska metoden Gourp violence intervntion (GVI). Mer om metoden finns att läsa på Malmö stads hemsida. Ansvariga forskare vid institutionen är professor Marie Torstensson Levander och docent Anna-Karin Ivert.

Behörighet

Behörig att anställas som projektassistent är den som har masterexamen i kriminologi. Det krävs även stor förmåga att arbeta självständigt och samtidigt god samarbetsförmåga.

Det är meriterande med tidigare erfarenhet av att ha arbetat i forskningsprojekt.

Upplysningar

Upplysningar om lämnas av docent Anna-Karin Ivert anna-karin.ivert@mau.se.
För generella frågor om att vara anställd på Malmö universitet, kontakta HR-avdelningen via växel på 040-665 70 00.

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen.

Övrigt

Anställningarna avser minst halvtid med start snarast och fram till 2019-12-31.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.