arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektassistent till forskningsprojekt om aktivitetsbaserade kontor

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 juni

 • Sök jobbet senast

  6 augusti

Om jobbet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta moderna idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag cirka 150 medarbetare och 1 400 studenter.

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar (enheter): prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa respektive kultur och lärande.  Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner.

Aktivitetsbaserade kontor karaktäriseras av att de anställda inte har en fast plats utan istället är det arbetsuppgifterna som styr var och hur man arbetar på kontoret. Ett aktivitetsbaserade kontor är oftast uppdelat i olika zoner, exempelvis tyst zon, mellanzon och aktiv zon. De anställda väljer zon baserat på vilken arbetsuppgift och behov de har för stunden.

GIH har erhållit ett stort anslag för att studera hur aktivitetsbaserade kontor kan införas samt vilka effekter det har på fysisk aktivitet, psykisk hälsa samt prestation. Detta treåriga projekt syftar till att öka förståelsen kring effekter av den nya kontorsformen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att medverka i och, under handledning, ansvara för den operativa delen av kvalitativ datainsamling som består framförallt av intervjuer. Du kommer att genomföra intervjuer, analysera dessa och tidigare intervjudata samt sammanställa resultat. I arbetsuppgifterna ingår att ha nära samarbete och kontinuerligt underhålla kontakterna med de deltagande företagen. Därtill ingår textbearbetning i arbetet, såsom att självständigt formulera, korrekturläsa och layouta text och powerpointpresentationer.
Grundläggande litteratursökningar kan förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:
 • avlagt kandidatexamen inom beteendevetenskap, hälsopedagogik, psykologi, public health, företagsekonomi med inriktning organisation och management, eller motsvarande område.

skrivit uppsats med kvalitativ forskningsmetod eller annan dokumenterad erfarenhet av kvalitativ forskning, företrädesvis intervjuer och observationer
 • förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
 • Mycket stor vikt läggs vid goda kunskaper inom kvalitativa metoder för datainsamling, i synnerhet intervjuer och/eller observationer, och kvalitativ analys och dokumenterad erfarenhet av administration och bearbetning av kvalitativa data, företrädesvis intervjuer och/eller fokus grupper.
 •  Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen; såsom att vara serviceinriktad, ha god analytisk förmåga och vara kvalitetsmedveten.
 •  Mycket stor vikt läggs vid goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
 •  Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 •  Vikt läggs vid intresse för forskning och forskningsprocessen.
Varaktighet/Arbetstid
Tidsbegränsad anställning i 7 månader, dock längst t.o.m. 31 mars 2021. Motsvarande 50 % av heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast den 1 september 2020.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
 • sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet med särskild fokus på kunskap och erfarenheter på kvalitativ metod
 Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 6 augusti 2020. 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat