arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektassistent Friskvårdslotsmottagningen (40 %)

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 november

 • Sök jobbet senast

  12 december

Om jobbet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

År 2015 inrättades en Friskvårdslotsmottagning på Gymnastik- och Idrottshögskolan. Den erbjuder friskvårdslotsning för personer som fått ett FaR (Fysisk aktivitet på recept) utskrivet av sin vårdgivare. Lotsningen sker utanför hälso- och sjukvårdens ram och utförs på höstterminen av hälsopedagogstudenter vid GIH, som en verklighetsnära verksamhetsförlagd utbildning. På vårterminen bemannas mottagningen istället av redan examinerade och erfarna hälsopedagoger. Mer information om Friskvårdslotsmottagningen finns på www.gih.se/lotsmottagningen.

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna består av två huvudsakliga områden. Det första området är att under vårterminen ta emot och behandla nya FaR recept som kommer in, kontakta FaR person för att påbörja och sedan genomföra hela lotsningsprocessen, vilken innebär ett baslinjesamtal, tre uppföljningssamtal samt att efter sex månader ge återkoppling till förskrivaren. 

I det andra området ingår att under höstterminen verka som handledarlots för studenter i årskurs 3 på Hälsopedagogprogrammet som bemannar Friskvårdslotsmottagningen på GIH under sin utbildning. I arbetsuppgifterna ingår att ta emot de FaR-recept som kommer in och sedan handleda studenterna som ska expediera recepten. Den som expedierar recepten ska ta den initiala kontakten med FaR-personen och sedan följa denna person genom hela lotsningsprocessen. Detta innebär ett baslinjesamtal, tre uppföljningssamtal samt återkoppling till förskrivaren.  

I anställningen ingår även de administrativa moment som lotsningsprocessen kräver.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:
 • tidigare erfarenhet av lotsning vid Friskvårdslotsmottagning eller motsvarande erfarenhet,
 • har avlagt kandidatexamen inom idrottsvetenskap med inriktning mot fysisk aktivitet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig,
 • förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av lotsning vid Friskvårdslotsmottagningen eller motsvarande erfarenhet.
 • Mycket stor vikt läggs vid förmåga att bemöta FaR-personerna vid lotsmottagningen på ett professionellt sätt.
 • Stor vikt läggs vid kunskap och erfarenhet av samtalsmetodik och beteendeförändring hos vuxna.
 • Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och fungera väl i arbetslag.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom ansvarstagande och engagemang.
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Varaktighet/Arbetstid
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i ett år med tillträde den 21 januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Sysselsättningsgraden motsvarar cirka 40 % av heltid under 12-månadersperioden, dock varierar sysselsättningsgraden under året beroende på arbetsuppgifterna. 

Lön

Individuell lönesättning tillämpas. 

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV)
 • Personligt brev där du kortfattat redogör för din lämplighet för anställningen, med särskilt fokus på erfarenheter av liknande arbetsuppgifter.
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 12 december 2019.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.