arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektassistent forskning, miljö- och energisystem

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 april

 • Sök jobbet senast

  28 april

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

På institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, finns forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi), http://www.

kau.se/pro2be, där forskningen fokuseras på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.

Karlstads universitet är en av deltagarna i ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt, NärSkog II, som handlar om att använda biokol tillverkat från pappersbruks restprodukter som växtmedium vid odling av barrträd i plantskola. Arbetet görs delvis inom forskargruppen Water-Energy Nexus, som är en av forskargrupperna inom Pro2BE. Gruppen forskar om tillvaratagande av skogsindustriella restprodukter, för en övergång till cirkulär bioekonomi. Läs mer om gruppens forskning på https://www.kau.se/en/pro2be/research-areas/water-energy-nexus.

Vi behöver under en viss tid förstärka gruppen med en projektassistent forskning, i miljö- och energisystem, för att utvärdera resultatet av industriell odling i växtmedium med olika inblandning av biokol.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är huvudsakligen att analysera utvecklingen av barrträdsplantor som växer i en industriell plantskola i specialjordar. Du kommer främst att arbeta med att analysera plantorna på plats i plantskolan och i laboratorium på Karlstads universitet. Du ska fastställa hur biokolstillsatserna påverkat plantornas tillväxt och kvalitet, och belysa resultaten i ljuset av tillgänglig litteratur inom området. Du arbetar tillsammans med andra forskare i ett aktuellt forskningsprojekt där det även ingår företag.

Kvalifikationer

För anställningen krävs masterexamen i miljö- och energisystem, agronomi, växtbiologi, eller annat område med relevans för projektet. Doktorsexamen inom något av nämnda ämnen är önskvärt.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Vid urval kommer särskild vikt att läggas vid

- Förmåga att utföra experiment, analyser och karakterisering inom området odlingsförsök av trädplantor.
- Experimentell erfarenhet av att utvärdera tallbarrsplantors kvalitet.
- Erfarenhet av odling med biokol, speciellt hydrokol.

Vid urval kommer vikt att läggas vid


- Erfarenhet av laboratoriearbete.
- Erfarenhet av att utveckla nya produkter ur skogsindustriella restflöden.
- Kunskap om växtbiologi, jordkemi, jordbiologi, skogsbruk.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, engagemang, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Villkor

Anställningen är en visstidsanställning på 30-60%. Anställningen löper fram till årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Startdatum är snarast eller enligt överenskommelse.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:


- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på examensbevis, betyg, intyg och rekommendationsbrev
- Information om språkkunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenser

Sista ansökningsdag: 2021-04-28

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research

Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön, individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

30-60%. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse Visstidsanställning