arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektassistent forskning kring vårdkvalitet i psykiatrisk vård

 • Ort

  Karlstad

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, max 10 dagar

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 november

 • Sök jobbet senast

  21 november

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, institutionen för hälsovetenskaper söker en projektassistent för koordination och administration av ett forskningsprojekt inriktat mot forskning kring vårdkvalitet i psykiatrisk vård samt faktorer i vården som påverkar patienters återhämtning.

Projektet är en del av en multicenterstudie, där forskningen i Värmland finansieras via forskningsmedel från Landstinget i Värmland. Anställningen är huvudsakligen inriktad på att samordna och administrera forskningsinsatserna i Värmlandsdelen av projektet, men inkluderar även viss samverkan med kollegor i övriga fem län som deltar i projektet.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör regelbundna kontakter med kliniska verksamheter och datainsamling samt samordning av dessa. Det kan bli aktuellt att assistera projektledaren med viss projektadministration samt delta i sammanställning av resultat.

Kvalifikationer

Vi söker en person med universitetsutbildning på magisternivå inom hälsorelaterade eller samhällsorienterade ämnen såväl som erfarenhet av projekt- respektive forskningsadministration. Meriterande är yrkeserfarenheter inom psykiatrisk verksamhet, eller närliggande områden. För att klara arbetet är det nödvändigt att ha goda kunskaper i svenska och engelska.

Särskild vikt läggs vid stor samverkansförmåga och tidigare erfarenheter av samverkan med kliniska verksamheter med fokus på psykiatri och/eller närliggande områden.

Stort vikt läggs vid personliga egenskaper som förmåga att arbeta självständigt, vara samarbetsvillig och lösningsfokuserad.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på 20% under 8 månader med mycket begränsad möjlighet till förlängning. Tillträde snarast. Vissa resor kommer att ingå i uppdraget.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Minst två referenspersoner ska anges. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning

Ansökan ska bestå av:

• styrkt meritsammanställning
 • ev. publikationsförteckning
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsvertyg Varbi och ska vara inkommen komplett vid ansökningstidens utgång. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem.

Undantag: De underlag som inte kan skickas digitalt ska skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK 2018/211

Sista ansökningsdag: 2018-10-25

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare

Kontaktpersoner

Helene Victoria Hjalmarson

054-700 2537