arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektassistent forskning i biologi

 • Ort

  Karlstad

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, institutionen för miljö- och livsvetenskaper söker en projektassistent i biologi med inriktning på ekologi i reglerade vattendrag.

Projektet är inriktat mot forskning om habitat och konnektivitet i reglerade vattendrag med speciellt fokus på biflödens påverkan på huvudfåror, vattendragsmetabolism och fiskbeteende.

Forskningsmiljön Naturresurs rinnande vatten (NRRV) vid ämnet biologi, Institutionen för miljö- och livsegenskaper, Karlstads universitet, bedriver både grund- och tillämpad forskning i älvar, sjöar och dess omgivningar (www.kau.se/biologi; www.nrrv.se ). Forskningen rör vattendrag som naturresurs och arbetar med att hitta lösningar på miljöproblem som kan gynna både människa och natur. Vidare studeras konnektivitet i vattendrag, effekter av vattenkraft, kopplingar mellan terrestra och akvatiska livsmiljöer, klimatförändringarnas påverkan på vinterekologi, bevarandebiologi, och socioekologisk forskning relaterad till vattenreglering and fiske. Många forskningsprojekt sker i samarbete med intressenter inom industri, myndigheter, intresseorganisationer och markägare, liksom i samarbete med internationella nätverk.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör fältarbete, laborativt arbete, experiment med fisk samt dataanalys och sammanställning. Projektassistenten förväntas också självständigt medverka till författande av vetenskapliga publikationer och rapporter. Det kan bli aktuellt att assistera projektledaren med projektadministration, liksom vid planering och genomförande av möten, konferenser och workshops.

Behörighetskrav

För anställningen krävs att den sökande har goda kunskaper i ekologi i reglerade vatten, experimentell design, provtagningsmetodik i rinnande vatten, experiment med fisk, statistik, dataanalys samt förmåga att använda olika statistiska program som SPSS och R för dessa analyser. Därutöver krävs en doktorsexamen i ekologi. Goda språkkunskaper i engelska är ett krav liksom dokumenterad förmåga att skriva vetenskapliga artiklar.

Bedömningsgrunder

Vi söker en motiverad och driven person med erfarenheter från ekologi, fisk- och vattendragsbiologi, ekosystemprocesser och födovävar samt analys av data. Meriterande är goda kunskaper om ekologisk provtagning i rinnande vatten, vattendragsmetabolism, e-DNA. Vi fäster stort avseende vid personliga egenskaper som gör att projektassistenten snabbt kan integreras i forskargruppen.

Villkor

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 50-100% under 20 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde 1 mars 2019 eller enligt överenskommelse. Vissa resor i samband med fältarbete kommer att ingå.

Ansökan

skickas elektroniskt via universitetets rekryteringsverktyg Varbi och skall innehålla personligt brev, CV, kopior av examensbevis och intyg samt dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.

Sista ansökningsdag är 2018-12-01

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Professor Eva Bergman, forskningsledare, eva.bergman.1868@kau.se. 054-700 1868
Prefekt Liselotte Englund, liselotte.englung@kau.se, 054-700 1988

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner

Liselotte Englund, prefekt

054-700 1988


Eva Bergman, professor

054-700 1868