arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professorer till området Hälsovetenskaper

 • Ort

  Skövde

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  2 september

Om jobbet

Vill du vara med och utveckla vår utbildning och forskning inom området Hälsovetenskaper på Högskolan i Skövde? Vi planerar att starta forskarutbildning med inriktning mot hälsa och digitalisering för hållbar utveckling i egen regi. För att lyckas med denna spännande utmaning behöver vi utöka med fler kompetenta medarbetare. Nu söker vi dig som vill vara med att forma utbildning och forskning vid Högskolan i Skövde.

Anställningen är inom ämnet omvårdnad vid Institutionen för Hälsovetenskaper, tidigare Institutionen för Hälsa och Lärande, vid Högskolan i Skövde. Omvårdnad definieras som den vetenskap som skapar kunskap om vårdande relationer och handlingar som utifrån patientens livssammanhang främjar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Därigenom ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till människans känsla av välbefinnande. Ämnets profil betonar det etiska patientperspektivet som en del i värdegrunden där patientens utsatthet, egna perspektiv på sin hälsosituation, egna resurser och självbestämmande är centralt. Den forskning som bedrivs i omvårdnad syftar till att öka kunskapen om hur personens hälsoprocesser kan stödjas relaterat till fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Forskningen syftar också till att möjliggöra för människan att leva ett meningsfullt liv trots hälsoproblem samt lindra lidande och främja ett värdigt slut på livet. Forskningen som bedrivs inom området hälsa och digitalisering för hållbar utveckling utgår från hälsovetenskapliga problemställningar som påverkas eller förändras genom digitalisering.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara forskning, undervisning och samverkan med omgivande samhället. Du medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsområdet Hälsa och digitalisering för hållbar utveckling genom befintliga och framtida forskningsprojekt inom vår forskningsmiljö DHEAR (Digital HEAlth Research) I arbetsuppgifterna ingår också den administration som undervisning och forskning medför. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • visat pedagogisk skicklighet
 • visat vetenskaplig skicklighet
 • väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarutbildningsnivå. I normalfallet ska den sökande ha varit huvudhandledare eller de facto huvudhandledare för minst en forskarstuderande fram till och med avlagd doktorsexamen. Hänsyn ska tas till vedertagen praxis inom respektive ämnesområde. Den sökande ska ha varit huvudansvarig för mer än hälften av doktorandens utbildning.
 • visat skicklighet att utveckla och leda forskning och forskningssamarbeten
 • dokumenterad god samarbetsförmåga
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skift på såväl svenska som engelska.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annan sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt leda och utveckla forskningsmiljöer inom och/eller utanför akademin.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning relaterat till hälsa och digitalisering.
 • Dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla extern forskningsfinansiering.
 • Erfarenhet av arbete med utveckling av utbildning.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av god förmåga att leda och utveckla forskningsmiljöer inom och/eller utanför akademin, dokumenterad erfarenhet av forskning relaterat till hälsa och digitalisering samt dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla extern forskningsfinansiering.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en tillsvidare anställning som omfattar 100 %.

Sista ansökningsdatum: 2 september 2019

Diarienummer: HS 2019/553

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande avdelningschef Kristina Ek (kristina.ek@his.se) och ämnesföreträdare Irene Eriksson (irene.eriksson@his.se). Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. 

Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.