arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  24 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Fler än 350 lärare, läkare, forskare och doktorander är verksamma vid Institutionen för neurovetenskap inom både kliniska och grundvetenskapliga discipliner.

Institutionen har verksamhet både på Akademiska sjukhuset och Biomedicinskt centrum. Relevant för utlysningen är att vuxenpsykiatri finns inom institutionen och har etablerad samverkan med barn och ungdomspsykiatri.

Ämnesområde: Barn och ungdomspsykiatri.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet barn- och ungdomspsykiatri och inom andra närliggande ämnen så som vuxenpsykiatri. Lednings- och organisationsuppgifter ingår i uppgifterna. Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning och klinisk tjänstgöring som specialistläkare eller överläkare samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt anställningsordning för Uppsala universitets (AO) § 5 gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO § 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.

För behörighet krävs specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri. Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

För att ta del av bedömningsgrunder för tjänsten, gå till:

http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=243753

Lön: Fast lön.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningens omfattning: 100% 

Upplysningar om befattningen lämnas av

dekanus professor Eva Tiensuu Janson, tel 018-611 42 89, e- post dekan@medfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan som bör vara skriven på engelska senast den 24 februari, UFV-PA 2018/3766.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner

Eva Tiensuu Janson

018-6110000