arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor tillika ämnesföreträdare i tillämpad geokemi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Forskningsämnet Tillämpad geokemi tillhör Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, där forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi söker nu en professor tillika ämnesföreträdare i Tillämpad geokemi för att leda och utveckla ämnet vid samhällsomställningen till grönare teknik. Ämnet har sedan början av 1990-talet framgångsrikt kombinerat tillämpad forskning med grundforskning. Grundforskningen syftar till att förstå koncentrationsnivåer och mobilitet av grundämnen under naturliga förhållanden. Den tillämpade forskningen omfattar föroreningseffekter från olika typer av mänskliga aktiviteter och åtgärder för att minska utsläppen av föroreningar och begränsa deras skadeverkningar. Gruvindustrins miljöfrågor har varit och kommer att vara ett av ämnets viktigaste forskningsområden, men ämnet har stora möjligheter att breddas mot tillämpningar inom infrastruktur och samhällsbyggande. Analytisk kemi, isotopgeokemi och miljöforensik är viktiga delar i ämnets forskningsområden.

Ämnesbeskrivning

Tillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i berg, mark och vatten, med fokus på metoder för att förhindra eller minska miljöeffekter från metallutvinning och samhällsbyggande.

Arbetsuppgifter

Befattningen som professor med uppdrag som ämnesföreträdare är en ledarroll med övergripande ansvar för att leda och utveckla ämnet avseende forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För en professor ingår även att följa ämnets internationella utveckling, att handleda doktorander samt bistå i undervisning. Dessutom ingår i uppdraget att vidareutveckla samverkan inom avdelningen och med andra ämnen vid universitetet, samt att stärka kopplingen till relevanta nationella och internationella forskningsmiljöer och industri. Ämnesföreträdare har ett särskilt ansvar för att attrahera externa medel och säkerställa finansiering för såväl egen forskning som för att främja den akademiska miljön vid ämnet i stort. En viktig arbetsuppgift för ämnesföreträdaren är att bygga ett starkt forskningsämne där doktorander, medarbetare och studenter växer och utvecklas. Befattningen som professor tillika ämnesföreträdare är en tillsvidareanställning.

Behörig att anställas som professor är den som:
visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:
* uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
* vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
* ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
* uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
* uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
* vetenskaplig skicklighet
* pedagogisk skicklighet
* förmåga att leda och utveckla verksamhet och personal

Övriga bedömningsgrunder (utan inbördes rangordning):
* goda kontakter med internationella nätverk med inriktning mot gruvrelaterad miljöforskning eller annan tillämpad geokemisk forskning
* förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
* ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift
* kontakter med industri och våra svenska studenter förutsätter goda kunskaper i svenska, och sökande som inte behärskar svenska språket förväntas förvärva dessa kunskaper inom 1–2 år efter anställning
* förmåga att samverka internt inom universitetet och med det omgivande samhället

Information

För mer information, vänligen kontakta: Charlotta Johansson, prefekt Charlotta.M.Johansson@ltu.se , +46 (0)920-49 1867

Fackliga representanter: SACO-S Kjell Johansson, kjell.johansson@ltu.se tel +46 (0)920-49 1529, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se  +46 (0)920-49 1792

Ansökan

Vänligen ansök om tjänsten genom att klicka på ansökningsknappen nedan och bifoga begärda ansökningshandlingar inklusive examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk självreflektion och publikationer etc. Vi föredrar att sökande följer instruktionerna för sökande.  Observera att den sökandes utbildningskvalifikationer bör vara särskilt dokumenterade. Skriv din ansökan på engelska. Vi har ofta engelsktalande externa experter.

Sista dag för ansökan: 30 september 2020
Referensnummer: 1615-2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat