arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor tillika ämnesföreträdare i Rymdtekniska system

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 oktober

 • Sök jobbet senast

  5 januari

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning inom flera områden. Universitetets har idag cirka 1650 anställda, 15 500 studenter och omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Universitetet är organiserat i sex institutioner. Institutionen för system- och rymdteknik söker nu en professor tillika ämnesföreträdare i Rymdtekniska system med placering vid Luleå tekniska universitet i Kiruna.

Gruppen inom Rymdtekniska system bedriver forskning, forskarutbildning samt utbildning med fokus på design, konstruktion, test och verifiering, kontroll och kommunikation för rymdtekniska system, ex raketer, ballonger och satelliter. Gruppen är central inom institutionens utbildningsprogram och särskilt för de internationella masterutbildningarna. Till gruppen finns två laboratorier knutna. Det första, NanoSat Lab, som etablerades 2016 har fokus på utveckling, test, integrering och kommunikation med små satelliter. Labbet användes vid framtagningen av en 2U cubesat i det internationella projektet QB50. Det andra, Asteroid Engineering Lab, är under utveckling och skall möjliggöra studier av teknologier för utforskning och bearbetning av små himlakroppar.

Som ämnesföreträdare är du ansvarig för att leda ämnets utveckling och bygga en stark grupp. Samarbete med regionala, nationella och internationella parter är av stor vikt. Därtill är kopplingen till utbildningsprogrammen, civilingenjörsutbildningen rymdteknik och Masterutbildningen Rymdfarkostdesign mycket viktig.

Ämnesbeskrivning

Rymdtekniska system omfattar system för reglering, styrning, instrumentering och kommunikation i den övre atmosfären och rymden. Av särskild vikt är pålitliga elektroniksystem med låg energiförbrukning samt strålningstålighet och miniatyrisering av dessa.

Arbetsuppgifter

I befattningen som professor och ämnesföreträdare ingår huvudansvar för ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grund- och avancerad nivå. Dessutom ingår att vidareutveckla samverkan med såväl övriga delar av Luleå tekniska universitet som med nationella och internationella forskningsmiljöer samt med omgivande samhälle och näringsliv. Som ämnesföreträdare förväntas du attrahera externa medel på egen hand och i samverkan med andra.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande
 • uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
 • vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
 • ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
 • uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Förmåga att leda och utveckla verksamhet
 • Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)                
• Genomförda utvecklingsprojekt inom rymdteknik.
 • Visad förmåga att attrahera externa medel och/eller interna projekt
 • Visad förmåga att samarbeta med externa parter såsom universitet och forskningsinstitut, näringslivsparter, industri och andra myndigheter, inom det rymdtekniska området.

Information

För fullständig annons

För mer info kontakta Prefekt Jonas Ekman, Jonas.Ekman@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, +46920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se OFR-S Lars Frisk, +46920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 5 januari 2020

Referensnummer: 3770-2019