arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor tillika ämnesföreträdare i Robotik och Artificiell Intelligens

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 november

 • Sök jobbet senast

  12 januari

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning inom flera områden. Institutionen för system- och rymdteknik söker nu en professor tillika ämnesföreträdare i Robotik och Artificiell Intelligens (RAI). Institutionen bedriver forskning och utbildning inom bl.a. elektroteknik, datavetenskap och rymdområdet.

Robotik och artificiell intelligens har identifierats av Europeiska kommissionen som en av de viktigaste aspekterna i den kommande forskningssatsningen i Europa, Horizon Europe, med en förväntad budget om totalt 1 mdkr. RAI har potentialen att erbjuda nya applikationer i olika samhällsriktningar och ses som en stor drivkraft för framtida ekonomisk tillväxt och produktivitetsutveckling och återfinns inom samtliga av de tre huvudpelarna (open science, global challenges and industrial competitiveness, och open innovation) i Horizon Europe.

Den nya gruppen inom RAI kommer att bedriva forskning, forskarutbildning och utbildning med fokus på att utveckla nya automations- och robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi och förbättrad förmåga att interagera med omgivning och människor under utförandet av specifika uppgifter.

Som ämnesföreträdare är du ansvarig för att leda ämnets utveckling och bygga en stark grupp. Samarbete med regionala, nationella och internationella parter är av stor vikt. Därtill är kopplingen till utbildningsprogrammen betydelsefull, framför allt civilingenjörsutbildningarna Datateknik och Teknisk fysik & elektroteknik samt Masterutbildningen Cybernetics.

Ämnesbeskivning

Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Arbetsuppgifter

I befattningen som professor och ämnesföreträdare ingår huvudansvar för ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grund- och avancerad nivå. Dessutom ingår att vidareutveckla samverkan med såväl övriga delar av Luleå tekniska universitet som med nationella och internationella forskningsmiljöer samt med omgivande samhälle och näringsliv. Rollen som ämnesföreträdare innebär ett huvudansvar för ämnets finansiering.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande
 • uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
 • vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
 • ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
 • uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Förmåga att leda och utveckla verksamhet
 • Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)                
• Visad förmåga att attrahera externa medel och interna projekt
 • Visad förmåga att samarbeta med externa parter såsom universitet och forskningsinstitut, näringslivsparter, industri och andra myndigheter, inom det reglertekniska- och/eller robotikområdet.

Information

För fullständig annons https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Prefekt Jonas Ekman, +46 920-49 2828, Jonas.Ekman@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 12 januari 2020

Referensnummer: 4611-2019