arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor tillika ämnesföreträdare i reglerteknik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  12 februari

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Forskningsämnet reglerteknik är centralt för att Luleå tekniska universitet aktivt ska kunna delta och bidra till utvecklingen inom strategiskt viktiga områden som processreglering och optimering i nära samarbete med centrumbildningen ProcessIT Innovation. Området knyter an mot angränsande forskningsområden som distribuerade datorsystem, cyberfysiska system, elektroniksystem, robotik och AI, maskininlärning samt kommunikations- och beräkningssystem.

Ämnet reglerteknik är ett av Luleå tekniska universitets äldre forskningsämnen och har stor betydelse för flertalet utbildningar och strategiska forskning- och innovationsområden. Ämnet leds för närvarande av en ämnesföreträdare som planerar för pensionering och rekrytering av ny ämnesföreträdare möjliggör ett kontrollerat skifte. Ämnet förväntas leda utbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnet samt att driva och utveckla forskningssamarbeten med andra delar av universitet likväl som med andra universitet och forskningsaktörer, både nationellt och internationellt.

Placeringen av professuren är vid Institutionen för system- och rymdteknik där universitetet samlat forskning och utbildning inom rymdteknik, reglerteknik, data- och systemvetenskap. Institutionens omsättning är ca 280 mkr, varav utbildningen står för en tredjedel och externa medel för forskning för två tredjedelar. Institutionen har väl utvecklade samarbeten med forskningsinstitut, näringslivsparter, universitet och andra myndigheter. Miljön vid institutionen är öppen, dynamisk och samlar forskare från ett tjugotal olika nationaliteter samt doktorander och studenter från hela världen.

Personalen inom forskningsämnet arbetar strategiskt och framgångsrik med externfinansiering och har mycket god erfarenhet av att attrahera externa medel. Forskningsämnet är tillämpat och bedöms ha goda möjligheter att fortsätta attrahera externa medel från forskningsråd, myndigheter, och inom de europeiska ramprogrammen.

Ämnesbeskrivning
Reglerteknik omfattar analys och syntes av modeller och modellbaserade algoritmer för reglering, skattning och övervakning i komplexa dynamiska system.

Arbetsuppgifter
I befattningen som professor och ämnesföreträdare ingår huvudansvar för ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  Dessutom ingår att utveckla samverkan med såväl övriga delar av universitetet som med nationella och internationella forskningsmiljöer samt med omgivande samhälle och näringsliv. Som ämnesföreträdare leder, utvecklar och inspirerar du gruppen i dess utveckling, och du förväntas attrahera externa medel både på egen hand och i samverkan med andra.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande
 • uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
 • vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
 • ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
 • uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet 

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • vetenskaplig skicklighet
 • pedagogisk skicklighet
 • förmåga att leda och utveckla verksamhet
 • övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället
 • erfarenhet av ledande uppdrag
Därutöver ska hänsyn tas till andra sakliga grunder som till exempel universitetets jämställdhetsmål.

Information

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Prefekt Jonas Ekman 0920-49 28 28 jonas.ekman@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 12 februari 2021
Referensnummer: 3879-2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat