arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor tillika ämnesföreträdare i malmgeologi

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 april

 • Sök jobbet senast

  22 maj

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning inom flera områden. Universitetet har idag cirka 1 800 anställda, 15 000 studenter och omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Universitetet är organiserat i sex olika institutioner med inriktningar från samhällsbyggnad, naturresurser, maskinteknik och rymd till konst, hälsa, lärande och ekonomi.

För mer information om Malmgeologi: https://www.ltu.se/research/subjects/Malmgeologi

Forskningsämnet Malmgeologi, vid Luleå tekniska universitet, har Sveriges enda professur (ämnesföreträdare) i ämnet Malmgeologi. Malmgeologi bedriver forskning, forskarutbildning samt utbildning med inriktning mot hur malmer bildas och uppträder i jordskorpan, och forskningen som är tillämpad till sin karaktär bedrivs i nära samarbete med gruvindustrin. Kurser och utbildningsprogram som är nära kopplade till Malmgeologi är civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik samt mastersprogrammet i Geovetenskap med inriktning mot malmgeologi och miljögeokemi. Malmgeologi ger ungefär 15 kurser inom grundutbildningen.

Fokusområden för Malmgeologi är malmkaraktärisering, malmgenetiska modeller samt malmsystems tektonik. Inom malmkaraktärisering analyserar vi malmers mineralogiska (och därmed kemiska) uppbyggnad ner till mikro/nanometerskala i våra mikroanalytiska laboratorier för optisk mikroskopi, svepelektronmikroskopi samt laser-ablation ICP MS. Inom malmgenetiska modeller studeras bildningssätten för olika typer av malmer. För att förstå dessa bildningssätt behövs ett brett perspektiv och inom den malmgenetiska forskningen används data från alltifrån grundläggande bergartskartering (inkluderat strukturgeologi) i fält, till borrkärnekartering, till provtagning för analys av geokemi, petrografi, mineralkemi, vätskeinneslutningar, stabila och radiogena isotoper etc.

Inom malmsystemstektonik analyserar och modellerar vi i 3D/4D jordskorpans strukturgeologiska evolution och samband med malmbildande processer. Metoderna täcker traditionellt strukturgeologiska undersökningar samt modern drönarburen teknik, med efterföljande analys i ett Virtual Reality-laboratorium.

Ämnesbeskrivning


Malmgeologi omfattar användning, uppträdande, förekomst och bildningssätt för naturligt förekommande ekonomiska koncentrationer av metalliska råvaror. Forskningen syftar till att beskriva de geologiska betingelser som leder till brytvärda koncentrationer av mineral, samt hur dessa mineral kan användas för en hållbar samhällsutveckling.

Arbetsuppgifter


Professorer vid Luleå tekniska universitet ska vara engagerade både i utbildning och i forskning. En professor förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, delta i undervisningen, ansvara för att externa forskningsmedel tillförs ämnet och stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag. Det ingår vidare i en professors tjänst att utveckla hela eller delar av forskningen samt den pedagogiska verksamheten inom ämnet, samt att följa ämnets internationella utveckling och att handleda doktorander. Det ingår även att delta i forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet. En professor tillika ämnesföreträdare vid Luleå tekniska universitet förväntas kunna kommunicera på svenska i tal och skrift inom 3 år.

En ämnesföreträdare ska, utöver arbetsuppgifterna för en professor, leda och utveckla forskningsämnet som innefattar forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnesföreträdaren har ett särskilt ansvar för ledning och för att säkerställa finansiering av verksamheten. Dessutom ansvarar ämnesföreträdaren för kvaliteten i all utbildning och för kontakter med det omgivande samhället. Ämnesföreträdaren ska alltid vara professor och utses av rektor.

Behörighetskrav 

För behörighetskrav och bedömningsgrunder se komplett annons

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Prefekt Charlotta Johansson, charlotta.m.johansson@ltu.se, tel 0920-491867.

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, christer.gardelli@ltu.se   0920-49 18 09, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se   0920-49 17 92.

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Se Luleå tekniska universitets hemsida för instruktioner om hur du ansöker.

Sista ansökningsdag: 22 maj, 2019
Referensnummer: 1108-2019