arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor tillika ämnesföreträdare i Engelska med didaktisk inriktning

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 oktober

 • Sök jobbet senast

  24 januari

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Vi har även ett nära samarbete med skolhuvudmän i de kommuner och regioner där vi har verksamhet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vår vision är att forma framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Institutionen för hälsa, lärande och teknik söker en professor tillika ämnesföreträdare i Engelska med didaktisk inriktning med placering vid Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik i Luleå. Inom avdelningen bedrivs lärarutbildning på alla nivåer från förskola till gymnasium; flera av dessa utbildningar ges i form av distansutbildning. Vid avdelningen finns tre forskningsämnen utöver Engelska med didaktisk inriktning: Matematik och lärande, Svenska med didaktisk inriktning samt Pedagogik.

Arbetsuppgifter

Som professor med uppdrag tillika ämnesföreträdare har du en tydlig ledarroll med totalansvar för ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Din uppgift är att leda de personer som är verksamma inom ämnet och skapa en hållbar utveckling av forskningsämnet och utbildningsmiljön. Det innebär bland annat att du förväntas attrahera externa medel, på egen hand och tillsammans med andra, för att säkerställa ämnesgruppens möjligheter att bedriva forskning. Tillsammans med övriga ämnesföreträdare leder du utvecklingen av forskningsmiljön vid institutionen och vid Luleå tekniska universitet. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnet. Vidare ingår egen forskning samt utveckling, planering och ledning av forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet på nationell och internationell nivå.

Behörig att anställas som professor är den som:
visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande
 • uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
 • vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
 • ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • vetenskaplig skicklighet
 • pedagogisk skicklighet
 • förmåga att leda och utveckla verksamhet
 • övriga bedömningsgrunder (enligt följande rangordning):
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället
 • förmåga att kommunicera om forskning och utvecklingsarbete
Utöver detta är lärarutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av undervisning vid lärarutbildning är meriterande

Information
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Placeringsort: Luleå.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta prefekt Gunilla Isaksson, tel. 0920-498553, e-post gunilla.isaksson@ltu.se eller tf ämnesföreträdare Marie Nordlund, tel. 0920–492546, e-post marie.nordlund@ltu.se

Fackliga företrädare:SACO-S Kjell Johansson +(0)920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner.

Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi kan komma att använda engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 24 januari, 2022
Referensnummer: 3509-2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat