arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor tillika ämnesföreträdare i Byggkonstruktion

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 februari

 • Sök jobbet senast

  24 april

Om jobbet

Ämnesbeskrivning
Byggkonstruktion omfattar laster, utformning, dimensionering, hållbarhet, bärförmåga, reparation och förstärkning av byggnader och anläggningar av betong, stål, trä och andra material, var för sig eller i samverkan, såväl under normala förhållanden, i kallt klimat som vid brand.

Arbetsuppgifter

Professorer vid Luleå tekniska universitet ska vara engagerade både i utbildning och forskning. En professor förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, delta i undervisningen, ansvara för att externa forskningsmedel tillförs ämnet och stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag. Det ingår vidare i en professors tjänst att utveckla hela eller delar av forskningen samt den pedagogiska verksamheten inom ämnet, samt att följa ämnets internationella utveckling och att handleda doktorander. Det ingår även att delta i forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

En ämnesföreträdare ska, utöver arbetsuppgifterna för en professor, leda och utveckla forskningsämnet som innefattar forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnesföreträdaren har ett särskilt ansvar för ledning och för att säkerställa finansiering av verksamheten. Dessutom ansvarar ämnesföreträdaren för kvaliteten i all utbildning och för kontakter med det omgivande samhället. Ämnesföreträdaren ska alltid vara professor och utses av rektor.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande
 • uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
 • vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
 • ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
 • uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder (som viktas lika):
 • vetenskaplig skicklighet
 • pedagogisk skicklighet
 • förmåga att leda och utveckla verksamhet
Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
 • förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
 • goda kunskaper i engelska i tal och skrift
 • erfarenhet av konstruktionsarbete

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Prefekt Charlotta Johansson,
charlotta.m.johansson@ltu.se, tel 0920-491867.

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, christer.gardelli@ltu.se   0920-49 18 09, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se   0920-49 17 92.

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

För komplett platsannons vänligen besök vår webbplats ltu.se/ledigajobb

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Vi vill att du skriver din ansökan på engelska då vi kan ha engelsktalande sakkunniga.  Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska lämnas i tre separata uppsättningar och skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 24 april, 2019
Referensnummer: 247-2019