arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor tillika ämnesföreträdare i Arkitektur

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  7 oktober

Om jobbet

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser söker nu en professor tillika ämnesföreträdare i Arkitektur vid Avdelningen för arkitektur och vatten i Luleå. Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser bedriver forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet. Forskningen och utbildningen har en starkt tillämpad och experimentell profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten drivs av engagerade personal i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn.

Arkitekturgruppen bedriver forskning, forskarutbildning samt utbildning med fokus på hållbar och god fysisk livsmiljö. som motverkar klimatbelastning och är anpassad till klimatförändringar. Detta sker genom att integrera husbyggnad, stadsbyggnad och trafikplanering genom att estetiskt gestalta och förena funktionella, tekniska, praktiska och ekonomiska dimensioner i relation till människor, hållbarhet, landskap, och redan byggd miljö.

Ämnesbeskrivning

Arkitektur omfattar husbyggnad, stadsbyggnad och trafikplanering där estetisk gestaltning förenar funktionella, tekniska, praktiska och ekonomiska dimensioner i relation till människor, hållbarhet, landskap och redan byggd miljö.

Arbetsuppgifter

Professorer vid Luleå tekniska universitet ska vara engagerade både i utbildning och forskning. En professor förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, delta i undervisningen, ansvara för att externa forskningsmedel tillförs ämnet och stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag. Arbetsuppgifterna består av att utveckla hela eller delar av forskningen samt den pedagogiska verksamheten inom ämnet, samt att följa ämnets internationella utveckling och att handleda doktorander. Det ingår även att delta i forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

En professor som är tillika ämnesföreträdare ska, utöver arbetsuppgifterna för en professor, leda och utveckla forskningsämnet som innefattar forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnesföreträdaren har ett särskilt ansvar för ledning och för att säkerställa finansiering av verksamheten. Dessutom ansvarar ämnesföreträdaren för kvaliteten i all utbildning och för kontakter med det omgivande samhället. En professor tillika ämnesföreträdare vid Luleå tekniska universitet förväntas kunna kommunicera på svenska i tal och skrift inom 3 år.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som professor tillika ämnesföreträdare är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande
 • uppvisa dokumenterat akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
 • vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
 • ha dokumenterad erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
 • uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
*vetenskaplig skicklighet
*pedagogisk skicklighet
*förmåga att leda och utveckla verksamheten

Information

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta Avdelningschef Glenn Berggård, 073-0447659, glenn.berggard@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809, Christer.Gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

För komplett platsannons vänligen besök vår webplats ltu.se/ledigajobb

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 7 oktober 2019
Referensnummer: 1925-2019