arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor tillika ämnesföreträdare i ämnet Entreprenörskap och innovation

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 september

 • Sök jobbet senast

  2 oktober

Om jobbet

Ämnet Entreprenörskap och innovation har ett flertal internationellt framstående forskare och därtill ett flertal doktorander. Ett stort antal externfinansierade forskningsprojekt är pågående och därtill finns en stark tradition av vetenskaplig publicering i internationellt ledande tidskrifter.  Förutom detta har ämnet en central roll i universitetets ekonomutbildningar samt i civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi. Undervisning sker såväl på svenska som på engelska. Ämnet Entreprenörskap och innovation är inne i en starkt expansiv fas och är i behov av att rekrytera en professor tillika ämnesföreträdare med uppgift att arbeta för ämnets fortsatta utveckling inom såväl grundutbildningen som forskningen.

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle har ledande verksamhet inom ekonomi, arbetsvetenskap, innovationer, naturresurser, miljö och energi. Drygt hälften av forskningen är externfinansierad och sker i nära samarbete med samhället, offentliga aktörer och näringslivet. Vi bedriver tekniska och samhällsvetenskapliga utbildningar och ansvarar för ett stort antal utbildningsprogram, bland annat civilekonomprogrammet och civilingenjörsutbildningarna industriell ekonomi och teknisk design.

Ämnesbeskrivning

Entreprenörskap och innovation omfattar organisationsutveckling med särskilt fokus på företagsutveckling baserad på innovativa produkter, tjänster, produktionslösningar eller sätt att leda och organisera verksamheten.

Arbetsuppgifter

I befattningen som professor med uppdrag som ämnesföreträdare ingår ett övergripande ansvar för att leda och utveckla ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För en professor ingår även att följa ämnets internationella utveckling, att handleda doktorander samt bistå i undervisning. Dessutom ingår i uppdraget att vidareutveckla samverkan inom avdelningen och med andra ämnen vid universitetet, samt att stärka kopplingen till relevanta nationella och internationella forskningsmiljöer. Ämnesföreträdare är en ledarroll i vilken en förväntas attrahera externa medel för såväl egen forskning som för att främja miljön vid ämnet i stort. En viktig arbetsuppgift för ämnesföreträdaren är att bygga ett starkt forskningsämne där doktorander, medarbetare och studenter växer. Befattningen som professor tillika ämnesföreträdare är en tillsvidareanställning.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:
 • uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
 • vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
 • ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
 • uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet 

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Förmåga att leda och utveckla verksamhet och personal

Information

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta avdelningschef Rickard Garvare, tel. 0920-49 22 95, rickard.garvare@ltu.se, prefekt Åsa Wallström, tel. 0920-491444, e-post: asa.wallstrom@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809 Christer.Gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

För fullständig platsannons se; https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. 

Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas i tre exemplar till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 2 oktober 2019
Referensnummer: 2274-2019