arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor inom ämnet socialt arbete

 • Ort

  Falun

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  27 januari

Om jobbet

Nu söker vi dig som vill bidra med din kompetens och göra skillnad inom ämnet socialt arbete. Ämnet befinner sig i ett skede med en expansiv satsning på såväl utbildning som forskning med en tvärvetenskaplig ansats. Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning och samverkan med det omgivande samhället. Examinationsrätt finns på grund-, avancerad- och forskarnivå. Rätt att examinera doktorer inom Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik finns sedan våren 2017. Forskningen bedrivs tvärdisciplinärt med inriktning på kunskapsimplementering och patientsäkerhet, missbruk, reproduktiv hälsa, äldres respektive barn och ungdomars hälsa och välfärd samt folkhälsa och idrott.

Kurser ges bland annat inom socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet och barnmorskeprogrammet på grund- och avancerad nivå. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med regionen inom socialtjänst och hälso- och sjukvård finns etablerade och gemensamma projekt bedrivs kring verksamhetsförlagd utbildning, forskarutbildning, forskning och kompetensutveckling.

Rekryteringen av en professor i socialt arbete är en del i en strategisk plan för att utveckla kunskapsområdet socialt arbete.

Ämnet socialt arbete är ett centralt kunskapsområde i forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik, där ambitionen är att ämnet socialt arbete ska bli examensämne. Forskningen inom kunskapsområdet socialt arbete sker huvudsakligen tvärdisciplinärt och knyter an till det sociala arbetets huvudområden och andra teman med relevans för professionen. Bland annat bedrivs forskning med inriktning på äldre, unga, försörjningsstöd, stödjande samtal, genus, funktionshinder, evidensbaserad organisering och tillsyn, samt socialpolitik. Vid Högskolan Dalarna förväntas ämnesområdet vidareutvecklas i samverkan med andra angränsande discipliner inom Högskolan och externa aktörer inom välfärdsområdet. Vetenskapligt arbete sker också i de forskarnätverk som de anställda är engagerade i, bland annat genom högre seminarieverksamhet.

Anställningen omfattar 100 % och är en tillsvidareanställning, med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Falun.

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår att bedriva egen forskning, leda och bidra till livaktig forskningsmiljö samt leda utveckling av undervisningen inom ämnet. Rollen innefattar att axla en aktiv ledarroll, genom att definiera strategisk riktning och mål samt att omsätta detta i praktiskt arbete tillsammans med kollegiet. Detta innebär bland annat utveckling av forskningsstrategier inom ämnet och forskningsprofilen Hälsa och Välfärd, ledning av arbetet med forskningsansökningar och handledning av doktorander. Arbetet innebär också utveckling av samverkan med olika samarbetspartners och andra forskningsmiljöer nationellt och internationellt, ledning av kurs- och programutveckling samt egen undervisning.

Kvalifikationer

Enligt Högskoleförordningen 4 kap 3§ är den behörig som professor, inom annat än konstnärlig verksamhet, som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, vilka bedöms enligt uppställda kriterier i anställningsordningen. För denna anställning är avlagd doktorsexamen företrädesvis inom socialt arbete eller annat ämne med relevans för utlysningen ett krav. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten är visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel av särskild vikt.

En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med omgivande samhälle vilket gör att god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen. Du behöver också besitta ledaregenskaper där du är en person som leder genom att skapa engagemang och delaktighet. Möjlighet att vara fysiskt närvarande ser vi som en förutsättning för att fullgöra tjänstens krav.

Meriterande

Det är meriterande om den sökandes primära forskningsfält ligger inom något eller några av socialt arbetes kärnområden såsom missbruk, barn och familj, funktionsnedsättningar, integration, försörjningsstöd och/eller har inriktning mot evidensbaserad praktik inom socialt arbete.

Etablerade kontakter med internationella forskningsmiljöer är meriterande och även erfarenhet av arbete inom eller samarbete med socialtjänst eller liknande.

Den sökande bör visa sig orienterad om forskningsprofilens fokusområden och vara beredda att förhålla sig till dessa.

Låter det intressant? 

För fullständig annons och bedömningsgrunder besök www.du.se/jobb