arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i visuell kommunikation med inriktning grafisk formgivning

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  25 oktober

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och strävar efter ökad mångfald, lika rättigheter och frihet från diskriminering.

Professor i visuell kommunikation med inriktning grafisk formgivning:

 

Anställningen är placerad på Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV) och knuten till huvudområdet visuell kommunikation. Konstfack erbjuder två utbildningar inom huvudområdet visuell kommunikation: kandidatprogrammet Grafisk formgivning & Illustration (180 hp) samt masterprogrammet Visuell Kommunikation (120 hp). Grafisk formgivning och illustration integreras på kandidat- såväl som på masternivå och utgör två inriktningar inom huvudområdet visuell kommunikation.

 

Utbildningarnas mål är att ge studenterna de kunskaper och färdigheter som krävs för att utveckla en självständig, relevant och samtidsförankrad praktik inom visuell kommunikation. Utbildningarna utgår från visuell kommunikation i bred bemärkelse och integrerar ett kritiskt förhållningssätt till visuell kommunikation som praktik. Stor vikt läggs vid att skapa en trygg studiemiljö och en generös samarbetskultur. Kandidatprogrammet syftar till att studenterna ska erövra de kunskaper, metoder och verktyg som krävs för att kunna kommunicera visuellt, i relation till såväl specifika målgrupper som en bredare allmänhet. Utbildningens mål är att förbereda studenten för att verka såväl brett som fördjupat inom grafisk formgivning och illustration samt förbereda studenten för studier på avancerad nivå. Masterprogrammet tar sin utgångspunkt i ett maktkritiskt förhållningssätt till visuell kommunikation i relation till sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang. Med utgångspunkt i begreppen normkritik och normkreativitet undersöker studenterna hur normer formar, och formas genom, visuell kommunikation och hur konstnärliga metoder kan utvecklas för att utmana och vidga både den egna praktiken och området. Masterprogrammet är en internationell utbildning och undervisningen sker på engelska.

 

Lärarkollegiet består av tio lärare, varav två professorer (en med inriktning mot illustration och bildberättande och en med inriktning grafisk formgivning). Därtill finns två doktorander knutna till ämnet. 

 

Vi söker nu en professor i visuell kommunikation med inriktning mot grafisk formgivning.

 

 

Arbetsuppgifter


 

De två professorerna har det övergripande konstnärliga och pedagogiska ansvaret för huvudområdet i sin helhet, dvs. både kandidat- och masterprogrammet, med särskilt fokus på grafisk formgivning respektive bildberättande och illustration. Professorerna har programansvar för mastern, men det dagliga ansvaret delas med övriga lärare. Professorerna deltar i antagningar och examinationer, planerar undervisning, föreläser och stödjer studenternas utveckling genom enskilda samtal, genomgångar, kritik och handledning. Professorerna undervisar på masterprogrammet och deltar även i undervisningen på kandidatprogrammet.  Professorerna ansvarar för organisation och administration i samarbete med lärarlag, institutionens enhetschef samt med Konstfacks förvaltning.

 

En viktig uppgift för professorerna är att bedriva forskning och att bidra till att utveckla forskningsmiljön. Professorernas uppgift är även att företräda ämnet internt och externt.

 

Arbetsuppgifterna omfattar:


 
 • Övergripande konstnärligt och pedagogiskt ansvar för ämnet grafisk formgivning samt, i samarbete med professorn i illustration och bildberättande, för huvudområdet visuell kommunikation.
 • Programansvar för masterprogrammet i visuell kommunikation, i samarbete med professorn i illustration och bildberättande  
 • Individuellt och i samarbete med andra lärare planera, genomföra och utveckla undervisning, inklusive handledning, framförallt på masterprogrammet
 • Bedriva konstnärlig forskning och utveckla forskningsmiljön
 

 

Anställningen


 

Anställningen omfattar 70 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Arbetstiden är förlagd till Konstfack. Önskat tillträde augusti 2022.

 

 

Ytterligare upplysningar samt bedömningsgrunder hittar du på vår hemsida: https://www.konstfack.se/Aktuellt/Jobba-pa-Konstfack

 

 

 

Välkommen med din kompletta elektroniska ansökan märkt med Dnr KF2021/VO2P/23 senast 25 oktober 2021.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Enligt avtal och överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat