arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i veterinärmedicinsk patologi

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 november

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap 
Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar hur sjukdomar, främst hos häst, produktions- och sällskapsdjur, uppstår och utvecklas, hur sjukliga förändringar morfologiskt yttrar sig i vävnader och organ mikroskopiskt och makroskopiskt samt hur dessa förändringar är relaterade till djurets kliniska symtom.

Arbetsuppgifter

Övergripande ansvar för forskning och utbildning inom ämnet. Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning, utbildning på forskarnivå och undervisning inom ramen för institutionens utbildningsuppdrag på grund- och avancerad nivå, vilket inkluderar residentutbildning i patologi. Arbetsuppgifterna inkluderar också handledning vid patologisk diagnostik så som obduktioner och histopatologiska bedömningar. Dessutom ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och fakulteten.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den sökande ska vara vetenskapligt skicklig inom området för anställningen samt ha doktorsexamen och docentkompets eller motsvarande. Den sökande ska vara pedagogiskt skickligt samt besitta förmåga att integrera den pedagogiska tillämpningen med rollen som forskare. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten. För anställningen krävs veterinärexamen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder gäller graden av sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Som bedömningsgrund ska vidare gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Därutöver ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid universitet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid såväl pågående forskning som förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ och nydanande forskning, förmåga att erhålla externa forskningsanslag samt att sökanden har väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet på hög internationell nivå inom ämnesområdet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination.

Dokumenterad förmåga att samarbeta och sprida information om forskning samt visad förmåga att etablera och underhålla nationella och internationella nätverk inom forskningsområdet är meriterande. Vidare är europeisk/amerikansk (diplomate) eller motsvarande internationell specialistexamen inom veterinärmedicinsk patologi också meriterande.

Sista ansökningsdatum:

2019-04-30

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Ivar Vågsholm, Prefekt

+46 18- 67 23 78

Ivar.Vagsholm@slu.se


Elisabet Ekman, Avdelningschef

018-671216

Elisabet.Ekman@slu.se