arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i veterinärmedicinsk farmakologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 oktober

 • Sök jobbet senast

  2 januari

Om jobbet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet.

Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar veterinärmedicinsk farmakologi med huvudsaklig inriktning mot såväl preklinisk som klinisk forskning rörande läkemedelsdosering, farmakokinetik, farmakodynamik och säkerhet - in vitro och in vivo. Vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap berör ämnet våra husdjur såsom häst, hund, katt, nöt, får, get, svin, fjäderfä och fisk.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:
 • utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
 • utveckla, leda och medverka i klinisk och teoretisk undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå inom ämnet
 • medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
 • ansvara för handledning av kandidater som genomgår internationella (residents) och nationella specialistutbildningar inom ämnet
 • aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
 • samarbeta med forskare inom SLU
 • samverka med forskare och andra aktörer utanför SLU
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademi, näringsliv och övriga samhälle
 • kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
 • utföra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
 • bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling
 • ha svenska som arbetsspråk inom 4 år.

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha veterinärexamen och doktorsexamen
 • ha docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnet
 • vara vetenskapligt skicklig och aktivt bedriva preklinisk och klinisk veterinärmedicinsk forskning inom ämnet för anställningen
 • vara pedagogiskt skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i såväl klinisk som teoretisk undervisning
 • ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare för doktorand
 • ha visat förmåga att leda och utveckla framgångsrik forskningsverksamhet
 • ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • ha goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet
 • förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik, internationellt erkänd forskning
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens eller via samverkan.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning såväl kliniskt som teoretisk
 • erfarenhet av klinisk och teoretisk undervisning i veterinärmedicinsk farmakologi
 • handledning av doktorander
 • pedagogisk vision
 • högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper.

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av:

 • samverkan med omgivande samhälle
 • att utveckla och leda verksamhet och personal
 • populärvetenskaplig kommunikation
 • att kommunicera forskning och utvecklingsarbete till relevanta aktörer
 • kliniskt veterinärmedicinskt arbete.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:

2023-01-02

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat