arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i veterinärmedicinsk anestesiologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 oktober

 • Sök jobbet senast

  13 februari

Om jobbet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Ämnesbeskrivning

Anestesiologi är läran om narkos och olika bedövningsmetoder. Ämnet omfattar huvudområdena sedering, anestesi, analgesi samt perioperativ intensivvård. Vid institutionen för kliniska vetenskaper berör ämnet nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst, hund, katt och kanin.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:
 • utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
 • bedriva forskarutbildning och handleda doktorander
 • ansvara för handledning av kandidater som genomgår internationella (residents) och nationella specialistutbildningar inom ämnet
 • ansvara för utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare
 • utveckla, leda och aktivt delta såväl teoretiskt som kliniskt i undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå
 • bedriva kliniskt arbete
 • samarbeta inom institutionen samt med andra institutioner inom SLU
 • samverka med forskare och andra aktörer utanför SLU
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, industri, näring och samhället i övrigt
 • söka externa forskningsmedel av internationella och nationella forskningsfinansiärer
 • sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
 • bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
 • utföra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
 • ansvara för personal och budget inom ämnet
 • ha svenska som arbetsspråk inom 4 år.

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha veterinärexamen och doktorsexamen
 • ha docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnet
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare på forskarutbildningsnivå
 • ha dokumenterad flerårig erfarenhet av kliniskt arbete inom sedering, anestesi, analgesi samt perioperativ intensivvård för ovan nämnda djurslag
 • ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik forskargrupp
 • ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i såväl undervisningen som det övriga pedagogiska arbetet
 • ha mycket goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom veterinärmedicinsk anestesiologi
 • förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående internationellt erkänd forskning
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
 • handledning av doktorander och examination
 • högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
 • erfarenhet av undervisning inom veterinärmedicinsk anestesiologi såväl teoretiskt som kliniskt på grund och avancerad nivå
 • pedagogisk vision.

Vidare beaktas skicklighet i att:

 • bedriva patientrelaterat kliniskt arbete med veterinärmedicinsk anestesiologi enligt ämnesbeskrivningen
 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • samverka med externa intressenter och omgivande samhälle
 • kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:

2023-02-13

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat