arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i växtpatologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök Professor i växtpatologi

Ämnesbeskrivning

Ämnet växtpatologi omfattar grundläggande och tillämpade frågeställningar med fokus på jordbruksgrödor. Ämnet inkluderar exempelvis växt-mikrobinteraktioner, växtpatogeners genetik, sjukdomsresistens och biologisk bekämpning med betydelse för växtproduktion och växters hälsa inom jordbruk.

Arbetsuppgifter

Professorn förväntas inom ämnet för anställningen:
 • utveckla och leda en stark forskningsmiljö med internationellt framgångsrik forskning med relevans för svenskt jordbruk
 • leda och stödja en framgångsrik forskargrupp
 • söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademi, näringsliv och samhälle
 • bedriva forskningsbaserat samarbete med forskare inom och utanför SLU
 • utveckla, leda och delta i undervisning på grund-, avancerad och doktorandnivå
 • handleda doktorander
 • bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
 • samverka med intressenter och kommunicera forskningsresultat samt bidra med relevant kunskap till samhället.

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
 • vara pedagogiskt skicklig
 • kunna uttrycka sig väl på engelska både skriftligt och muntligt

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • framtida visioner för forskningen
 • förmåga att självständigt initiera, leda och utveckla framstående forskning
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
 • erfarenhet av handledning och examination av studenter på grundnivå och avancerad nivå
 • erfarenhet av handledning och examination av doktorander
 • pedagogisk vision
 • förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.
Vidare beaktas dokumenterad skicklighet och erfarenhet av att:
 • administrera, utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • informera om forskning och utvecklingsarbete.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet inom ämnet samt förutsättningar att genomföra de ovan nämnda arbetsuppgifterna. 

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:

2021-12-06

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat