arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i utbildningsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 april

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att bedriva forskning, leda forskningssamarbeten såväl inom institutionen som med externa forskare, nationellt och internationellt, utveckla forskningsansökningar för egen och institutionens räkning, aktivt delta i institutionens gemensamma forskaraktiviteter samt handleda doktorander.

Vidare ska innehavaren vara beredd att medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå inom t ex
ämneslärarutbildning och KPU. Administrativa uppgifter ingår också i anställningen och vid behov även akademiska ledningsuppdrag.

Behörighet och bedömning

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
Den tillträdande professorn ska kunna placera sig bland de ledande inom forskning om skola och lärarprofession och ha givit viktiga bidrag till det nationella och internationella forskningsfältet.
För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.
Den sökande ska behärska svenska och engelska. Om kunskaper i svenska saknas vid tillträdet ska professorn ha tillgodogjort sig svenska inom två år i en utsträckning som gör det möjligt att undervisa på svenska och delta i beredande och beslutande organ inom universitetssystemet.

Vid anställning som professor ska följande bedömningsgrunder gälla:
 • mycket god nationell och internationell nivå som forskare där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition
• mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
 • god förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen
• god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
 • god förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet
Utöver ovanstående är följande särskilt meriterande och bör dokumenteras särskilt i ansökan:
 • erfarenheter från forskning om skola och lärarprofession
• beviljade externa forskningsanslag
 • erfarenheter av praktiknära skolforskning
• egen lärarerfarenhet från skolan och/eller samverkan med skola
 • erfarenheter av kritiska policystudier rörande skola och utbildning
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

 

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning