arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i utbildningsvetenskap

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Institutionen för individ och samhälle söker en professor i utbildningsvetenskap som vill vara med och utveckla lärarprogrammen samt dess forskning och forskningsbasering.

Utbildningsvetenskap är den ämnesmässiga grunden för lärarutbildningen och inkluderar ämnesområden som pedagogik, pedagogiskt arbete, barn- och ungdomsvetenskap, allmändidaktik och ämnesdidaktik. Institutionen för individ och samhälle är värdinstitution för högskolans barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljö som är en tvärvetenskaplig miljö som inkluderar ca 60 forskare. Denna miljö och högskolans AIL-forskningsmiljö kommer tillsammans med lärarutbildningen vara centrala sammanhang för den utlysta professuren i utbildningsvetenskap.

Lärarutbildningen på Högskolan Väst är organisatoriskt placerad på institutionen för individ och samhälle och avdelningen för utbildningsvetenskap och språk. På avdelningen finns drygt 90 medarbetare som bedriver forskning och utbildning inom utbildningsvetenskapliga, barn- och ungdomsvetenskapliga och didaktiska ämnesområden kopplat till Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet, Yrkeslärarprogrammet och Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU). En viktig del i avdelningens verksamhet är också uppdragsutbildning med syfte att bidra till livslångt lärande.

Arbetsuppgifter:


Som professor ingår att leda, utveckla och stärka forskningsmiljöerna knutna till institutionens lärarutbildning. Arbetsuppgifterna innefattar forskning, undervisning och samverkan med det omgivande samhället samt pedagogiskt, vetenskapligt, ämnes- och ämnesdidaktiskt inriktat utvecklingsarbete. Undervisningen sker på lärarutbildningen (grund och avancerad nivå) och i högskolans forskarutbildning i AIL (länk). Som professor förväntas du ta ett särskilt ansvar för att, i samarbete med andra, driva och utveckla forskning inom lärarutbildningens områden och i samarbete med forskningsmiljöerna (BUV och AIL). Ett viktigt arbete härvidlag är att tillsammans med kollegor söka externa medel. Verksamhetsuppdrag i kollegiala nämnder och råd är också arbetsuppgifter som kan bli aktuella.

Behörighetskrav:


- Avlagd doktorsexamen i utbildningsvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik/ämnesdidaktik eller annat för utlysningen relevant område.
- Gedigen erfarenhet av att bedriva självständig forskning som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens enligt praxis inom ämnesområdet.
- Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade pedagogiska kunskaper och kompetenser.
- Dokumenterad pedagogisk och administrativ skicklighet.

För denna anställning krävs dessutom:


- Vetenskaplig och pedagogisk kompetens inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
- Väl vitsordad erfarenhet av att undervisa och handleda inom lärarutbildningens olika områden.
- Dokumenterad erfarenhet av att ha sökt och erhållit extern forskningsfinansiering.
- Dokumenterad erfarenhet av att ha ingått i och drivit nationella och internationella forskningsnätverk
- Erfarenhet och förmåga att undervisa på svenska och engelska
- Dokumenterad god samarbetsförmåga

Meriterande:


- Egen lärarutbildning och erfarenhet av arbete i förskola, fritidshem, grund- och/eller gymnasieskola.
- Erfarenhet av forskning om inom området arbetsintegrerat lärande eller motsvarande

Bedömningsgrunder: 

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet att fullgöra alla arbetsuppgifterna väl. Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt:

Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2021/150 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2021-09-15

För mer information kontakta prefekt Lena Sjöberg, 0721-600116 alt. lena.sjoberg@hv.se.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning