arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i urban vegetationsutformning

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 maj

 • Sök jobbet senast

  20 september

Om jobbet

Fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap 

Institution för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning är en del av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Undervisningen och forskningen inom institutionen bedrivs inom fyra tematiska ämnesområden: Design av urbana landskap, Landskapsplanering, Stadslandskapets skötsel och förvaltning samt Vegetationsbyggnad. Forskningen och undervisningen på institutionen är multidisciplinär och inkluderar humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, design och teknologi. Institutionen består av ungefär 80 medarbetare aktiva inom undervisning och eller forskning och utveckling.

Ämnesbeskrivning

Anställningen som ligger inom huvudämnet landskapsarkitektur gäller gestaltning, uppbyggnad och förvaltning av urban vegetation ur alla dess aspekter, med målet att öka vegetationens bidrag till hållbara och tilltalande stadsmiljöer som kan leverera ekosystemtjänster. Detta inbegriper förståelse och kunskap om ekologiska, dynamiska, tekniska och estetiska principer för att styra utformning, anläggning och skötsel av vegetation, samt förståelse för det urbana landskapets sociala och kulturella sammanhang.

Arbetsuppgifter

Professorn förväntas framgångsrikt leda och utveckla ämnesområdet urban vegetation vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Detta omfattar att ta fram vetenskapliga publikationer av hög kvalitet, erhålla av forskningsanslag samt utveckla såväl forskning som undervisning på alla nivåer, och att bidra med relevant kunskap till samhället. Professorn kommer att ha en ledande roll i utvecklingen av landskapslaboratoriet på SLU Campus Alnarp, samt att upprätthålla befintliga och utveckla nya nationella och internationella nätverk med akademi, näring, organisationer och samhället i övrigt.  Personalledning och administration av akademisk personal kan komma att ingå i uppgifterna.

Behörighet

Den sökande ska ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande inom landskapsarkitektur, ”urban horticulture”, urban vegetationsekologi, eller relaterade områden och vara vetenskapligt och pedagogiskt skicklig inom ämnet för anställningen. Den sökande skall också ha utmärkta färdigheter i engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställningen av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Särskild vikt läggs vid tvärvetenskaplig forsknings- och undervisningskapacitet.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
 • förmåga att erhålla forskningsfinansiering
 • erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning
Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning av doktorander samt examination
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
 • pedagogisk vision

Vidare beaktas graden av skicklighet att

 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • kommunicera om forskning och utvecklingsarbete
 • demonstrera ett praktiknära förhållningssätt genom exempel på egen gestaltning av urban vegetation

Sista ansökningsdatum:

2019-09-20

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/