arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i Träteknik med inriktning mot träfysik och CT-skanning av trä

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Luleå tekniska universitet söker en professor i Träteknik som kan förstärka och utveckla arbetet inom det strategiska forskningsprogrammet CT WOOD. Forskningsprogrammet har som övergripande mål att med hjälp av avancerad mätteknik och digitaliseringsverktyg skapa mervärde genom att effektivisera råvaruutnyttjandet från skog till färdig produkt, där det starkt ökande träbyggandet har en central betydelse. CT WOOD har sin hemvist vid forskarämnet Träteknik i Skellefteå. Bakom satsningen står utöver universitetet även Skogsindustrierna/Svenskt Trä, Kempestiftelserna, Skellefteå kommun samt industrin.

Arbetsuppgifter

Professorer vid Luleå tekniska universitet ska vara engagerade både i utbildning och forskning. En professor förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, delta i undervisningen, ansvara för att externa forskningsmedel tillförs ämnet och stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag. Arbetsuppgifterna består av att utveckla hela eller delar av forskningen samt den pedagogiska verksamheten inom ämnet, samt att följa ämnets internationella utveckling och att handleda doktorander. Det ingår även att delta i forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet. Befattningen som professor är en tillsvidareanställning.

Som professor Träteknik med inriktning mot träfysik och CT-skanning av trä kommer du att ha ansvar för utrustning relaterad till Trätekniks CT-labb och genomförande av forskning inom det strategiska forskningsprogrammet CT WOOD, där en viktig del blir att utveckla nya mätmetoder i samarbete med internationella aktörer.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ägnas åt prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande
 •  uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
 •  vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
 •  ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 •  uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
 •  uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 •  vetenskaplig skicklighet
 •  pedagogisk skicklighet
 •  övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):   - erfarenhet av forskning och/eller utveckling av metoder för oförstörande provning av trä, där speciell vikt läggs vid erfarenhet av röntgenbaserad tomografi    - förmåga att samverka med det omgivande samhället   - kunna undervisa på svenska    - kunna undervisa på engelska   - förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel

INFORMATION

För komplett platsannons vänligen besök vår webplats ltu.se/ledigajobb
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Professor, Dick Sandberg, 0910-58 53 71, dick.sandberg@ltu.se

Fackliga företrädare:

SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 18 09, christer.gardelli@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

ANSÖKAN

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 30 november 2019
Referensnummer: LTU-4330-2019