arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i trämaterialets makrostruktur

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 januari

 • Sök jobbet senast

  4 mars

Om jobbet

En anställning som professor inom ämnesområdet teknisk biomaterialvetenskap med inriktning mot trämaterialets makrostruktur är ledig vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU, Umeå. Anställningen har koppling till den nationella forskningsplattformen Treesearch.

Skogen är en viktig förnyelsebar resurs som förväntas bli än viktigare i framtidens biobaserade cirkulära ekonomi. Trädråvara utgör i dagsläget råmaterial för skogsindustrier som t.ex. sågverk samt massa och pappersindustrier, och förväntas i framtiden även utgöra grunden för nya industrigrenar. En utmaning är att koppla träråvarans egenskaper till önskade egenskaper hos slutprodukterna och vilken inverkan av trädets tillväxtfaktorer som finns i detta. En annan utmaning är trämaterialens variabilitet i egenskaper och möjligheten att via sortering uppnå mer egenskapshomogena material samt att finna metoder för detektion och kvantifiering av materialegenskaper.

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU. Vid institutionen bedrivs högkvalitativ forskning samt forskarutbildning inom ämnena skogshushållning och teknologi. Vidare ansvarar institutionen för en stor del av fakultetens grundutbildning, bland annat inom virkeslära. Inom SBT arbetar cirka 50 personer i Umeå och Uppsala.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar inverkan av tillväxtfaktorer och yttre faktorer på trämaterialet och kopplingen mot de egenskaper man önskar uppnå i olika slutprodukter. Med trämaterialets makrostruktur avses såväl den massiva trädstammen som andra delar av trädet och sönderdelat material (t.ex. sågad vara, flis och sågspån). Forskning om trämaterialens variabilitet i egenskaper är central vilket innebär att även sortering för att utvinna mer egenskapshomogena material är en viktig inriktning. Professorns ämnesområde innefattar också mätteknik för detektion och kvantifiering av materialegenskaper på makronivå

Arbetsuppgifter

Professorn ska inom ämnesområdet:
 • utveckla och leda internationellt erkänd och framgångsrik forskning
 • utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och doktorandnivå
 • handleda doktorander
 • samarbeta inom institutionen samt med andra institutioner inom och utom SLU
 • utveckla och upprätthålla regionala, nationella och internationella nätverk med forskare, industri/näringsliv och samhället i övrigt
 • kommunicera forskning och forskningsresultat

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den sökande ska vara vetenskapligt skicklig inom området för anställningen samt ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande. Den sökande ska vara pedagogiskt skicklig samt ha förmåga att kombinera rollen som lärare och rollen som forskare.

 

Läs mer om tjänsten här:


https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/

Sista ansökningsdatum:

2019-03-04

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Vid universitetet tillämpas individuell lönesättning.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Michael Finell, Prefekt

090 7868796

Michael.Finell@slu.se


Tomas Nordjfell, Professor

090-786 83 99

tomas.nordfjell@slu.se