arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i tjänstevetenskap med inriktning mot organisation och ledning

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juni

 • Sök jobbet senast

  16 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för service management och tjänstevetenskap tillhör samhällsvetenskaplig fakultet och har verksamheten placerade vid Campus Helsingborg. Institutionen som funnits sedan år 2000 är en framgångsrik tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö. Det finns ca 45 adjunkter, universitetslektorer, forskare och professorer anställda. De kommer från ett flertal olika disciplinära bakgrunder: tjänstevetenskap, företagsekonomi, kulturgeografi, sociologi, etnologi, humanekologi, historia, logistik och miljöstrategi. Institutionen har fem professorer och två gästprofessorer. Institutionen har idag en relativt jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga lärare och forskare. För närvarande har institutionen tretton aktiva doktorander i tjänstevetenskap.

Institutionen driver två kandidatprogram i service management. Vidare finns ett mastersprogram i service management med fem inriktningar: culture and creativity management, retail, supply chain service management, sustainable service management samt tourism. Undervisningsspråket på kandidatnivå är svenska, på mastersnivå engelska.

Forskningen vid institutionen tar sin utgångspunkt i aktuella samhällsproblem där tjänstesektorn är i fokus. Den problematiserar, ifrågasätter, bidrar med nya perspektiv och visar på socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara vägar framåt för tjänstesamhället. Forskningen är organiserad i fyra tvärvenskapliga teman: Hållbarhet, resurser och tjänster; management, organisering och arbete; turism, plats och mobilitet samt konsumtion, marknadsföring och detaljhandel. Enskilda forskare kan vara knutna till en eller flera av dessa.

Den aktuella professorsanställningen är i första hand knuten till forskningstemat management, organisering och arbete.

På Campus Helsingborg finns även Centrum för ledning av offentliga organisationer (CLOO) där flera av institutionens forskare medverkar.

Arbetsuppgifter och förväntningar


https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:389268/type:job/where:4/apply:1

Bedömningsgrunder


I bedömningen av de sökande tillmäts den pedagogiska skickligheten lika stor betydelse som den vetenskapliga. Vid bedömningen läggs särskild vikt på nedanstående punkter.

Det är särskilt meriterande om den sökande har bedrivit högt kvalificerad forskning, undervisning och samverkan med relevans för offentliga verksamheter.

Vidare är det meriterande om den sökande:

 • Har visat dokumenterad god förmåga att publicera i välrenommerade internationella tidskrifter och/eller på ledande internationella förlag.
• Har visat mycket god förmåga att bedriva forskning i samverkan, framgångsrikt arbetat med ansökningar och erhållit extern finansiering för sin forskning.
 • Har visat hög pedagogisk skicklighet i undervisning inom olika moment och på samtliga nivåer inom högskola och universitet, dock med särskild vikt på forskarutbildning.
• Har dokumenterad förmåga att leda och organisera pedagogiskt arbete på kurs-, institutions- och/eller fakultetsnivå.
 • Har visat god förmåga till samverkan med det omgivande samhället, t.ex. i utvecklingsprojekt, i expertuppdrag, i den offentliga debatten eller i form av populärvetenskaplig publicering.

Ansökan


Ansökan ska vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som kan hämtas på https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf

Frågor om anställningen kan ställas till prefekt: mattias.wengelin@ism.lu.se

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen MyNetwork.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100% Tillsvidareanställning