arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i tema Teknik och social förändring

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 december

 • Sök jobbet senast

  2 mars

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som professor i tema Teknik och social förändring 

Tillsättningsprogram

Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring. 

Tema T:s forskning är för närvarande uppdelad i tre breda programområden. I ett område studeras teman som aktörskap, kroppslighet, kunskapsproduktion, normativitet, omsorgspraktiker, subjektivt och intersubjektivt meningsskapande när teknologier utvecklas och används. Forskning inom detta programområde bidrar till feministisk teori, medicinsk humaniora och teknik- och vetenskapsstudier. I ett annat område studeras infrastrukturers politiska och ekologiska dimensioner. Här bedrivs tvärvetenskaplig forskning kring hur klimat- och hållbarhetsrelaterade diskurser samverkar med infrastrukturers framväxt. Ett tredje område samlas kring teoretisk utveckling av begrepp som aktörskap, multiplicitet och materialitet. Forskning inom området har ofta en ansats som präglas av post-ANT och materiell semiotik och studerar en rad olika empiriska fält. 

Arbetsuppgifterna inom ramen för den utlysta professuren kommer att bestå av egen forskning, undervisning och handledning av doktorander, ledarskap inom forskning, aktivt ansvarstagande för avdelningens fortsatta utveckling (såväl gällande forskning som grundutbildning) och kollegialt deltagande i intellektuella, ledarskapsrelaterade och administrativa uppgifter.

Innehavaren av anställningen skall uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet och publicering på hög internationell nivå inom teknik- och vetenskapsstudier (STS i bred mening). Det är ett krav att innehavaren av anställningen uppvisar dokumenterad vetenskaplig skicklighet som visar på betydande bidrag till teoretisk och begreppslig utveckling inom samtida STS. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i empiriska studier är också ett krav. Dokumenterad skicklighet att som huvudsökande erhålla externa bidrag och leda forskningsgrupper är ett krav. Dokumenterad skicklighet av att handleda forskarstuderande som huvudhandledare fram till disputation är ett krav. Dokumenterad skicklighet i att samverka med aktörer utanför akademin är ett krav. Innehavaren av anställningen skall också uppvisa en dokumenterad skicklighet i att aktivt arbeta med och driva internationella samarbeten och nätverk. 

Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att utveckla och genomföra kurser på forskarutbildnings- och grundutbildningsnivå är särskilt meriterande. 

Dokumenterad administrativ skicklighet i att ansvara för verksamhet och personal är särskilt meriterande. 

Behörighet och bedömningsgrunder

V g se får fullständiga kungörelse, adress nedan.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12040&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat