arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i tema Miljöförändring m inr mot miljömikro... och biogas...

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 mars

 • Sök jobbet senast

  25 maj

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som professor i tema Miljöförändring med inr mot miljömikrobiologi och biogasforskning

Arbetsuppgifter och tillsättningsprogram
Tema Miljöförändring bedriver forskning och undervisning om samspelet mellan miljö- och samhällsutveckling på ett analytiskt nydanande sätt. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med miljövetenskaplig inriktning. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett masterprogram samt fristående och lärarutbildningskurser inom miljövetenskap, tematisk naturvetenskap samt geografi.

Forskningen vid tema Miljöförändring täcker ett spektrum av miljöfrågor och frågeställningar om natur och samhälle. Våra strategiska forskningsområden är klimatförändring, föroreningar, energi och resurser, samt lärande och kommunikation.

Arbetsuppgifterna inom ramen för den utlysta professuren kommer att bestå av egen forskning, handledning av doktorander, ledarskap inom forskning, undervisning, aktivt ansvarstagande för avdelningens fortsatta utveckling (såväl gällande forskning som grundutbildning) och kollegialt deltagande i intellektuella, ledarskapsrelaterade och administrativa uppgifter. Professuren inkluderar miljömikrobiologi i såväl tekniska som naturliga system, främst kopplat till anaeroba processer, biogasforskning och miljövetenskap. En framgångsrik sökande förväntas också leda institutionens medverkan i det nationella kompetenscentrum för biogasforskning vid Linköpings universitet (www.biogasresearchcenter.se) som utgör en innovationsarena där samproduktion av kunskap och kompetens sker i utbyte mellan forskare och praktiker.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom:

 • miljörelevant mikrobiologi rörande anaeroba processer i antropogena system (inklusive biogasproduktion) och i naturen, och/eller andra närliggande forskningsfält är ett krav
 • flera för miljövetenskapen relevanta forskningsfält bortom biogasforskningen, och en förmåga att överföra kunskap mellan olika miljövetenskapliga forskningsfält är särskilt meriterande
 • forskning av relevans för fältet för att möta samhällsutmaningar, såsom återvinning av näringsämnen och naturresurser, är särskilt meriterande
 • interdisciplinär forskning är särskilt meriterande
 • forskning med hög potential inom fältet, som exempelvis vätgasproduktion, bioraffineringsprocesser, eller processreglering i naturliga och antropogena mikrobiella system är meriterande.
Vetenskapligt ledarskap och förmåga att utveckla synergier och samarbeten inom och utanför akademien är ett krav, liksom uppvisad förmåga att attrahera externa medel.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom:

 • undervisning på grundnivå och avancerad nivå (t ex genom kursansvar, kursutveckling, labbhandledning) och handledning av självständiga arbeten (på kandidat- och masternivå) och doktorander är ett krav
 • undervisning eller ansvar inom forskarutbildning är särskilt meriterande
 • interdisciplinär undervisning är särskilt meriterande
 • problembaserat lärande är meriterande.
Dokumenterad administrativ skicklighet i att ansvara för verksamhet och personal, samt att skapa och upprätthålla en varierad, inkluderande och respektfull arbetsplats är ett krav.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på engelska. Viss undervisning sker även på svenska.

Behörighet och bedömningsgrunder

Se vår fullständinga kungörelse, adress nedan.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra professorer inom Institutionen för Tema är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid huvudsak i lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12688&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat