arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 augusti

 • Sök jobbet senast

  19 september

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som professor i Tema Kultur och samhälle med inriktning mot kulturarv

Arbetsuppgifter

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) är en del av filosofiska fakulteten. Vid institutionen bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och utvecklingsarbete om samhälls- och kulturutveckling. Institutionen är placerad i Linköping och Norrköping. Följande enheter finns inom ISAK: Avdelningen för historie- och medievetenskap (HMV), Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Kultur Samhälle Mediegestaltning (KSM).

Tema Kultur och samhälle bedriver forskning och forskarutbildning om kulturens roll, funktion och betydelse. Forskningen är problemorienterad och tvärvetenskapligt uppbyggd, vilket innebär att den griper över och sammanfogar en rad skilda kulturvetenskapliga fält med varandra. Som en dynamisk mötesplats för tvärvetenskaplig forskning har Tema Kultur och samhälle ambitionen att driva utvecklingen av kulturvetenskapen som forskningsfält både i Sverige och internationellt. Detta betyder att Tema Kultur och samhälle fokuserar på:

* Kulturarvets konstruktion, förändring och skiftande innebörd i olika samhälleliga och historiska kontexter.

* Kulturens mediering och gestaltning, både i historiska och i samtida kontexter.

* Breda kulturhistoriska processer belysta genom olika typer av material och metoder.

Den aktuella anställningen innehåller ett forskningsledande ansvar att vidareutveckla kulturarvsforskningen inom såväl forskningsmiljön som institutionens övriga delar. Innehavaren av anställningen ska arbeta för att integrera forskningen kring kulturarv i Tema Kultur och samhälles övergripande tvärvetenskapliga forskningsprofil samt i tillämplig grundutbildning, framför allt inom området Kultur och mediegestaltning. Vidare ska innehavaren av anställningen i samarbete med andra forskningsledare vid Tema Kultur och samhälle ta ett centralt ansvar för att bygga upp forskningsprogram i internationell och nationell samverkan samt att utveckla temats forskningsnätverk. Innehavaren bör i hög grad medverka till att externa forskningsmedel kan komplettera dem som avsätts inom universitetet. Anställningen ställer höga krav på akademiskt ledarskap och förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende kulturarvsforskning (exempelvis hur ett kulturarv konstrueras, samspel och konkurrens mellan olika kulturarvsaktörer, jämförande studier om kulturarvspraktiker i olika länder, de sociala, politiska, ekonomiska villkoren för att olika objekt ska etableras som kulturarv) är ett krav för anställningen. Likaså är metodologisk skicklighet inom det kulturvetenskapliga och kulturarvsorienterade forskningsfältet ett krav för anställningen. Ytterligare ett krav för anställningen att ha erhållit forskningsmedel i konkurrens. Meriterande är dokumenterad skicklighet i att medverka i forskningsprogram och nätverk på internationell eller nationell grund.

För denna anställning krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet inom relevanta kulturvetenskapliga och/eller kulturarvsinriktade vetenskapliga fält samt i handledning av vetenskapliga arbeten på grund-, avancerad och forskarnivå. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet från kursutveckling samt att ha genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från olika pedagogiska arbetsformer på grund-, avancerad och/eller forskarnivå är meriterande för anställningen. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker huvudsakligen på svenska varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska. Dokumenterad skicklighet i att undervisa på engelska är meriterande.

För denna anställning är det meriterande med dokumenterad skicklighet i att samverka med det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som sinsemellan bedöms likvärdiga, i andra hand skicklighet i samverkan med omgivande samhället.

För ytterligare beskrivning av bedömningsgrunder se universitetets hemsida via länken nedan.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra professorer vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=10905&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.