arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i Svenska som andraspråk

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 september

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Söker du en stimulerande miljö där utbildning och forskning i svenska som andraspråk bedrivs i samverkan med det omgivande samhället? Hos oss erbjuds du goda möjligheter att bidra både till betydelsefull vidareutveckling av verksamheten och till utveckling av en expansiv forskningsmiljö.

Anställningen som professor i svenska som andraspråk har inriktning mot flerspråkighet i utbildningssammanhang och är en tillsvidareanställning 100% med tillträde enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun men visst arbete kan förekomma även i Borlänge.

Kunskapsområdet allmänt

Högskolan Dalarna bedriver en omfattande utbildning, forskning och samverkan inom svenska som andraspråk. Utbildningsutbudet är brett och spänner från grundutbildning till magisterutbildning. Samtidigt är vi aktiva deltagare i lärarutbildningen, främst genom inriktning mot 7-9 och gymnasiet. Särskilt intressant är vår nya satsning på modersmålslärarutbildning i arabiska inom ämneslärarprogrammet. 

Forskargruppen  inom svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna har under de senaste åren haft en dynamisk utveckling med genomförande av olika forskningsprojekt, stort antal publikationer samt konferens-arrangemang. Forskargruppen, som inkluderar sex forskare och fyra doktorander, är stabil och deltar aktivt såväl inom Högskolans forskningsmiljöer som nationellt och internationellt. 

Din arbetsdag som professor

Som professor i svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet i utbildningssammanhang vid Högskolan Dalarna kommer du framförallt att arbeta med undervisning, forskning, handledning och  samverkan kopplat till vår verksamhet. Rollen som professor innebär att vara drivande i utveckling av gemensamma forskningsprojekt inom forskningsprofilen Utbildning och lärande. Vissa ledningsuppgifter och administrativa uppgifter ingår i befattningen.

Är du personen vi söker? 
För denna anställning krävs doktorsexamen i något av ämnena: svenska som andraspråk, lingvistik, didaktik, utbildningsvetenskap, pedagogiskt arbete eller annat ämne med relevans för utlysningen.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten skall särskild vikt läggas vid:
 • Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen
 • Utvecklad självständighet och förnyelseförmåga som forskare
 • Forskningens omfattning visad genom såväl nationellt som internationellt publicerade arbeten och uppdrag
 • Sökta och erhållna nationella och/eller internationella forskningsanslag där den sökande varit huvudansvarig
• Erfarenhet av forskning med inriktning mot flerspråkighet i utbildningssammanhang är meriterande

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:
 • Erfarenhet av handledning inom forskarutbildning fram till disputation
 • Erfarenhet av undervisning på grund-, avancerad- och inom forskarutbildningen
 • Visad pedagogisk skicklighet genom varierande insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
 • Övrig pedagogisk meritering såsom pedagogiska utvecklingsprojekt, läromedelsproduktion m.m.
En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga och förmåga att bygga goda relationer är avgörande. Då rollen innebär stort ansvar att bidra till utveckling av verksamheten är strategisk förmåga, initiativförmåga samt hög grad av ansvarstagande av största vikt för att lyckas i rollen. Du behöver också besitta ledaregenskaper där du är en person som leder genom att skapa engagemang och delaktighet. Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. Möjlighet att vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen ser vi som en förutsättning för att fullgöra tjänstens krav.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

För fullständig annons och bedömninsgrunder vänligen se https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=1241&rmlang=SE

Ansökan ska innehålla

- CV
- examensbevis för din högsta utbildning
- intyg och betyg
- publikationsförteckning
- tio av de mest relevanta av åberopade arbeten
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
- kontaktuppgift till minst två referenser
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas
  från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid
  frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se.  

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2019-11-30.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.