arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i statistik

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, teknisk fysik

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Professor i statistik

med placering vid Institutionen för datavetenskap

Tillsättningsprogram
Avdelningen för Statistik och Maskininlärning (STIMA) vid Institutionen för datavetenskap (IDA) forskar och bedriver utbildning inom både statistik och maskininlärning, på grund-, avancerad- och forskarnivå. Avdelningen är värd för kandidatprogrammet Statistik och dataanalys och det internationella masterprogrammet Statistics and Machine Learning. Utöver detta ger avdelningen kurser för andra program inom filosofiska fakulteten och för ingenjörsprogram vid tekniska högskolan.

STIMAs verksamhet präglas av en modern syn på statistikämnet där sannolikhetsmodeller kombineras med datorkraft och effektiva beräkningsalgoritmer för att lösa utmanande komplexa problem, samt en statistisk syn på maskininlärning vilket på ett tydligt sätt integrerar de båda ämnesområdena inom verksamheten.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Arbetsuppgifterna inom ramen för den utlysta professuren kommer att bestå av egen forskning, undervisning, handledning av doktorander och akademiskt ledarskap. Merparten av anställningen kommer ägnas åt egen forskning och handledning av doktorander. Innehavaren av anställningen förväntas leda avdelningens fortsatta utveckling inom statistikområdet, både inom forskning och utbildning. Innehavaren förväntas vidare arbeta för en fortsatt integration och samverkan mellan statistik, maskininlärning, och praktiska beräkningsmetoder och problemlösning inom alla delar av avdelningens verksamhet. Innehavaren förväntas dessutom bedriva kvalificerad forskning på hög internationell nivå inom statistik, beräkningsintensiv statistisk metodik och/eller maskininlärning. Anställningen innebär även undervisning inom ett eller flera av ovan nämnda ämnen. Undervisningen sker på svenska och engelska.

I anställningen ingår att söka externa bidragsmedel samt att samverka med det omgivande samhället.

Ett krav är att innehavaren av anställningen uppvisar dokumenterad vetenskaplig skicklighet och publicering på hög internationell nivå inom statistik och något av områdena beräkningsintensiva statistiska metoder eller maskininlärning. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet och publicering på hög internationell nivå inom både statistik och maskininlärning är särskilt meriterande.

Särskilt meriterande är att innehavaren av anställningen ska uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet att som huvudsökande erhålla externa bidrag.

Läser mer på Linköpings universitets hemsida: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15602&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15602&rmlang=SE 

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Läser mer på Linköpings universitets hemsida: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15602&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15602&rmlang=SE 

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Filosofiska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 maj 2021. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lika villkor
Flertalet av våra professorer inom Institutionen för datavetenskap är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Civilingenjör, teknisk fysik

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat