arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i spanska med språkvetenskaplig inriktning

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  16 september

Om jobbet

vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-09-16.

Arbetsuppgifter

Innehavaren förväntas bedriva forskning, planering och ledning av forskning samt undervisning och handledning, inom ramen för utbildning på forskarnivå samt grund- och avancerad nivå. Innehavaren skall även aktivt delta i universitetets och institutionens arbete genom att åta sig administrativa och utredande uppgifter, ingå i arbetsgrupper, initiera forskningsprojekt och aktivt verka för extern finansiering till institutionens forskning, hålla sig informerad om utvecklingen, inte bara inom det egna ämnesområdet utan även på universitetsutbildningens område i stort, skapa kontakter med andra universitet och institutioner och vid externa kontakter företräda ämnet spanska.

Behörighetskrav

Behörig till anställningen är den som har visad och dokumenterad såväl vetenskaplig kompetens som pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten inom spansk språkvetenskap ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Dokumenterad mycket god färdighet i talad och skriven spanska på hög vetenskaplig nivå krävs. Innehavare som inte behärskar svenska eller annat nordiskt språk ska kunna dokumentera sådana färdigheter i engelska som krävs för samarbetet inom institution, fakultet, universitet och samhället i stort. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen fästs särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet samt stor vikt vid pedagogisk skicklighet. Som professor i ämnet tillmäts även stor vikt på en bred språkvetenskaplig kompetens inom både forskning och utbildning i spanska. Vikt tillmäts även administrativ skicklighet, däribland visad ledarförmåga, och förmåga att samverka med det omgivande samhället, förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete samt att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer. Framgångsrik handledning av uppsatser och avhandlingar betraktas som en del av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första anställningsåren. Meriterande är även dokumenterad kompetens i andra romanska språk som erbjuds på institutionen (franska, italienska, portugisiska).

Övriga upplysningar

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Laura Alvarez Lopez, tfn 08-16 14 61, prefekt.romklass@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!