arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i socialt arbete

 • Ort

  Örebro

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Vi söker en professor i socialt arbete för tillsvidareanställning vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde

Socialt arbete

Bakgrund

Ämnet socialt arbete vid Örebro universitet ingår tillsammans med psykologi, rättsvetenskap och kriminologi i institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Ämnet är huvudområde i socionomprogrammet. Forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet bedrivs inom forskningsmiljön Social Work Studies och behandlar olika aspekter av sociala relationers betydelse och strukturella förutsättningar för socialt förändringsarbete med människor med svåra levnadsvillkor i olika livsfaser inom yrkesliv och institutioner. Forskningen inom ämnet omfattar såväl studier av sociala problematiker kring barn, unga, vuxna och äldre, som förutsättningar och villkor för socialt arbete och sociala insatser i anslutning till detta.

Som huvudområde i ett av Örebro universitets största professionsprogram är det en angelägen uppgift för universitetet att stärka och vidareutveckla forskningen inom socialt arbete. Det gäller framför allt empirisk forskning och teoriutveckling som syftar till att utveckla socialt arbete som praktikområde.

Örebro universitet och ämnet socialt arbete söker en professor i socialt arbete som är väl förankrad i ämnet, bidrar till att stärka och utveckla vår forskning samt tar ansvar för ämnets utveckling. Vi söker en person som genom kreativitet, initiativförmåga, deltagande och engagemang bidrar till den långsiktiga utvecklingen av ämnet socialt arbete vid Örebro universitet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår egen forskning samt undervisning och handledning på grund-, avancerad samt forskarutbildningsnivå. Professor ska aktivt verka för och ha ett särskilt ansvar för att externa forskningsmedel tillförs enheten, ha ett övergripande ansvar för att förstärka och utveckla enhetens forskningsverksamhet samt följa ämnets internationella utveckling. Professor förväntas även informera om och samverka internt och externt kring egen och enhetens verksamhet. Professor förutsätts vidare, inom ramen för sin anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. Med tanke på arbetsuppgifternas karaktär är hög närvaro på arbetsplatsen viktig.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i socialt arbete. Behörig ska vara disputerad i socialt arbete eller inom närliggande ämne. Den vetenskapliga skickligheten inom ämnesområdet ska i betydande grad, såväl kvantitativt som kvalitativt, överstiga vad som krävs för docentur.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som professor vid Örebro universitet är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor samt genomgången forskarhandledarutbildning. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. Om särskilda skäl föreligger kan utbildningarna genomföras under de två första anställningsåren.

Bedömningsgrunder

För information om bedömningsgrunder besök annonsen på vår hemsida www.oru.se/ledigajobb.

Information

Anställningen är 100 % tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Åsa Källström, 019-30 30 07, e-post asa.kallstrom@oru.se eller prefekt Kerstin Nordlöf, 019-30 31 80, e-post kerstin.nordlof@oru.se.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2019-08-15. Välkommen med din ansökan!

Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.